Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Den magiska kulan"

Skapad 2016-09-20 20:43 i Kvarnsvedens skola Borlänge
Grundskola 1 Svenska
Svenska: Läsa år 1

Tidsperiod: Läsåret 19/20

Pedagogisk planering

Innehåll

Syfte

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Mål som ska uppnås

Kan höra begynnelseljudet i ord, ex m-mat och s-sol.
Kan höra att ex fel, fyra och fisk börjar på f och att bok, tak och sjuk innehåller k.
Kan ljuda ihop ex s-ö-t till söt och m-u-s till mus.
Kan namn och ljud på alla bokstäver.
Känner igen vanliga småord som ordbilder jag, hej, och, ser, en, ett, är, var, det, vi, du, den, ha, har, kan, inte, hon, han, ja, nej, mig, dig, sig.
Kan läsa ord som is, sol, räv.
Kan läsa vanliga ord med flyt, ex bok, sol, spel.
Kan läsa och förstå en enkel mening, ex ”Mia leker med Max”.

Vi ska träna kunskaperna kring

Läsa

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken.

 

Så här ska vi träna kunskaperna

Träna språkets uppbyggnad med hjälp AB Bornholm. Jobba med bokstäver där vi tränar mycket på att forma varje bokstav från större format till mindre och tränar på ljudet. Jobba med olika böcker, bl a bokstavshäftet där vi känner igen bokstaven och skriver den.
Jobba med ordbilder. Arbeta i Lycko. Arbeta med leksaksfabriken.
Högläsning av sagor och berättelser i grupp samt samtala och återberätta kring känslor och innehåll i det lästa. Jobba med läsförsåelsestrategier som "Spågumman", "Reportern", "Konstnären", och "Detektiven" och Cowboyen".  Den magiska kulans läsebok, som finns på tre nivåer. 
Läsa olika böcker enskilt eller i grupp. Författarporträtt.

Detta ska bedömas

Att du kan namn och ljud på alla bokstäverna.
Att du kan läsa vanligt förekommande ord t.ex. bok, sol och spel.
Att du kan läsa och förstå en enkel mening, t.ex. ”Mia leker med Max”.

Att du kan forma bokstäverna, skriva en enkel mening, med läslig handstil och med mellanrum mellan orden.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: