Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur årskurs 7

Skapad 2016-09-21 11:10 i Tunabergsskolan Uppsala
LPP för Järnåkraskolan i Lund.
Grundskola 7 Biologi
Djurens rike. Här får du lära dig om ryggradsdjur och ryggradslösa djur.

Innehåll

Djur

 

Mål för elev

Du ska skaffa dig en överblick över djurens stamträd och kunna ge exempel på djur i de vanligaste djurgrupperna.

Innehåll

Hur organismer identifieras,sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling. biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

(Ur Lpr 11)

Genomförande

Arbetet pågår under vårterminen 2017 v. 10-17

Du kommer att ha genomgångar och övningar på begrepp i läroboken.

Du kommer att använda bestämningsböcker, faunor.

Du kommer att dissekera något/några ryggradslösa-/ryggradsdjur.

Du kommer att träna på att plocka ut viktig fakta om djurgrupper från läroboken.

Ge förslag på vad vi kan jämföra mellan de olika grupperna, (andningsorgan, födoval, miljö...?)

I vissa moment kan du välja att arbeta enskilt eller i en mindre grupp.

Du kommer att kunna välja djur du ska studera inom djurgrupper.

 

PLANERING:

Biologiplanering år 7 vt 17

För att nå så bra resultat som möjligt gäller följande i klassrummet;

-          Samtliga ska känna trygghet

-          Vi ska känna tillit till varandra

-          Lärande över tid handlar om relationer mellan människor

-          Våga fråga!

-          Vi ska ha roligt tillsammans

-          Arbetsro ska finnas

-          Mobiler ska vara avstängda/ ljudlösa och stoppas undan

OBS!        Effektivt arbete skapar mer fritid!!!

 

v.10

måndag                              inställd

onsdag                                 introduktionslektion, utdelning av böcker

torsdag                               Vad är liv? S.4-7

 

v.11

måndag                               Djur – introduktion! S.10-15

onsdag                                 Nässeldjur, Ringmaskar, Blötdjur s. 16-21

torsdag                               Dissektion av bläckfisk

Läxa till v. 12 måndag         Läs igenom dina anteckningar från s. 10-21, Gör uppg. 1.5,  1.12 i

                                            Arbetshäftet.

 

v.12

måndag                              Dissektion av räka

onsdag                               Leddjur s.22-23  

torsdag                               Spindeldjur, mångfotingar, kräftdjur s.26-28

insekter s. 24-25

Läxa till v.13 måndag         Läs igenom dina anteckningar från s. 22-25, Gör uppg. 1.13, 1.16 i

                                            Arbetshäftet.

 

v.13

måndag                           Tagghudingar s. 29, Uppg. 1.26, 1.27 i a.häfte.  

onsdag                                Fiskar s. 30-33, uppg. 1.29, 1.30 

torsdag                             Groddjur s.34-36, uppg. 1.33 i a.häfte 

Läxa till v.14 måndag         Läs igenom dina anteckningar från s. 30-33 samt uppg. 1.29, 1.30                         i arbetshäftet.

 

v.14

måndag                             Kräldjur s. 37-39, uppg. 1.34, 1.36 i a.häfte

onsdag                             Fåglar s. 40-43, uppg. 1.41 i a.häfte    

torsdag                               Däggdjur s. 44-48

 

v.15

måndag                           lov                       

onsdag                            lov    

 torsdag                           lov

v.16

måndag                             lov

onsdag                                  Arbetsuppgifter 1.49, 1.50

torsdag                               Arbeta med instuderingsfrågorna

 

v.17

måndag                              Arbeta med instuderingsfrågorna

onsdag                               Gemensam repetition i klassrummet

torsdag                               Prov på Djur

                                            s.10-49, 54-55

                                            Instuderingsfrågor

                                            Egna lektionsanteckningar

                                            Uppgifter i arbetshäfte, se planering ovan.

Bedömning

Bedömningen avser din förmåga att använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband.

Skriftligt prov vecka 17 ( torsdag ).

Några gånger kommer lektionen att börja med att ni får svara på några frågor för att testa:  ”vad kan jag just nu”.

Dokumentation av dissektionerna.

Kursplanemål

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen och samhället. Genomföra systematiska undersökningar i biologi.

(Ur Lpr 11)

Uppgifter

  • Instuderingsuppgifter

Matriser

Bi
Djur årskurs 7

E
C
A
Förmågan att
använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband.
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier. T ex Du kan ge exempel på, sortera och beskriva djur från de vanligaste djurgrupperna.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier. T ex Du kan ge exempel på, sortera och beskriva djur från de vanligaste djurgrupperna. Du kan redogöra för vad som är gemensamt för djuren inom grupperna.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier. T ex Du kan ge exempel på, sortera och beskriva djur från de vanligaste djurgrupperna. Du kan redogöra för vad som är gemensamt och vad som skiljer djuren inom grupperna. Du kan motivera varför ett för dig tidigare okänt djur bör höra till en viss grupp.
Förmågan att
genomföra systematiska undersökningar i biologi.
Eleven kan genomföra undersökningar/fältstudier utifrån givna planeringar. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven kan genomföra undersökningar/fältstudier utifrån givna planeringar. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändämålsenligt sätt. Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven kan genomföra undersökningar/fältstudier utifrån givna planeringar. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter

Bi
Djur årskurs 7

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1

Bi
Djur årskurs 7

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: