Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mitt Hav

Skapad 2016-09-21 12:53 i Östra Karups skola Båstad
Arbetet kapitlet Kust och hav i under HT 2016.
Grundskola 4 Biologi
I det här temat läser vi om hur djur och växter har anpassat sig till ett liv i kust och hav. Vi lär oss också om hur människan har påverkat kusten och havet.

Innehåll

Inledning

I ämnet biologi får vi träna oss på att använda våra kunskaper till att granska information, göra undersökningar och uttrycka vad vi tycker inom biologins ramar. Vi lär oss begrepp, modeller och teorier som är typiska för biologiämnet och som kan hjälpa oss att beskriva och förklara hur saker hänger ihop, under denna period som handlar om livet i kust och hav.

Syfte

 

Konkretiserade mål

       . Begrepp på kapitlet

          Du ska känna till vad en näringskedja  är och kunna ge ett exempel som finns vid kust och hav

 • Du ska känna till och ge exempel på hur djur och växter har anpassat sig till ett liv i kust och hav
 • Du ska känna till människans påverkan av hav och kust

Undervisningens innehåll

Arbetssätt:

Läsa fakta från olika källor; böcker, internet tidningsartiklar mm

Se filmer

Diskussion och resonemang

Skriva olika typer av texter som tangerar ämnet "Kust och hav".

Vad ska bedömas?

Jag kommer att bedöma dina kunskaper utifrån:

 • din förmåga att delta i diskussioner och resonemang
 • dina texter och redovisningar
 • din förmåga att använda begrepp som vi gått igenom.
 • ditt resultat på förhöret

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6

Matriser

Bi
Kust och hav

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Hållplats 4
Människan påverkan på miljön
 • Bi  4-6
 • Bi  4-6
Jag kan inte ge något exempel på hur människan kan påverka och förstöra miljön vid kust och hav
Jag kan ge något exempel på hur människan kan påverka och förstöra miljön vid kust och hav.
Jag kan förklara och ge flera exempel på hur människan kan påverka och förstöra miljön vid kust och hav och vad man kan göra åt det
Jag kan utförligt förklara och ge flera tydliga exempel på hur människan kan påverka och förstöra miljön vid kust och hav och vad man kan göra åt det.
Diskussioner och Resonemang
 • Bi  E 6
Jag deltar inte alls i diskussioner och resonemang.
Jag kan bli bättre på att delta i diskussioner och resonemang.
Jag deltar aktivt och vill gärna uttrycka min åsikt och dela med mig av mina tankar och funderingar.
Jag deltar mycket aktivt och vill gärna uttrycka min åsikt och dela med mig av mina tankar och utvecklade funderingar.
Begrepp
 • Bi
Jag behöver mycket hjälp från läraren när jag ska förklara olika begrepp.
Jag behöver hjälp från läraren att använda ord och begrepp, när jag berättar eller skriver en text,
När jag skriver texter eller ska berätta något, använder jag mig av ord och begrepp som jag lärt mig på ett relevant sätt.
När jag skriver texter eller ska berätta något använder jag mig av ord och begrepp som jag lärt mig på ett säkert sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: