Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelsestrategier

Skapad 2016-09-21 15:39 i Kullingsbergsskolan Alingsås
Denna ruta syns endast i Skolbanken
Grundskola 6 Svenska
Vi ska lära oss hur vi använder läsförståelsestrategier för att bli bättre läsare och få mer glädje av de texter vi läser.

Innehåll

Syfte

Att öka elevernas läsförståelse genom att lära sig använda olika läsförståelsestrategier.
Att öka flytet i läsningen.
Att öka läslusten hos eleverna.

Arbetets innehåll

Arbeta med olika typer av texter för att lära eleverna använda olika läsförståelsestrategier.
Vi kommer att samtala om och bearbeta olika texter för att få en bättre förståelse till texternas innehåll.  

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med "En läsande klass" där eleverna kommer att få samtala om och arbeta med olika texter gemensamt eller enskilt.  Vi kommer även att enskilt eller gemensamt träna på texter från boken Prima Svenska 6 samt böckerna Läsförståelse C och D.  

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

Läsa med flyt

Förstå innehållet i olika texter genom att redogöra och sammanfatta. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
En läsande klass åk 6

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Läsa med flyt
x
Du kan läsa texter anpassade för din ålder med visst flyt och stakar dig bara vid enstaka tillfällen och när du stöter på nya ord.
Du kan läsa texter anpassade för din ålder med gott flyt och stakar dig inte längre.
Du kan läsa texter anpassade för din ålder med mycket gott flyt och anpassar även rösten efter innehållet i texten.
Läsförståelse
x
Du visar en grundläggande läsförståelse genom att kunna redogöra delar av innehållet samt kunna göra enkla sammanfattningar av texter.
Du visar en god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av texter.
Du visar en mycket god läsförståelse genom att göra väl utvecklade sammanfattningar av texter.
Resonera
x
Du kan tolka och föra enkla resonemang om texters budskap.
Du kan tolka och föra utvecklade resonemang om texters budskap
Du kan tolka och föra väl utvecklade resonemang om texters budskap
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: