👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen

Skapad 2016-09-21 15:41 i Fäladsskolan Lunds för- och grundskolor
Arbetsområde "Kroppen" klass 5
Grundskola 5 Biologi
Edvin är 11 år och går långa dagar i skolan. På eftermiddagen vill han gärna hinna med att gå på fritids, göra läxor och träna parkour. Vad behöver han tänka på för att må bra? Ibland blir han sjuk. Vad händer då i hans kropp?

Innehåll

Mål

Du ska kunna samtala om och diskutera frågor om hälsa.

Du ska kunna ställa frågor och berätta din åsikt.

Du ska kunna leta upp fakta från olika källor och använda den.

Du ska kunna genomföra en undersökning och jämföra dina och andras resultat vad gäller likheter och skillnader.

Du ska kunna se samband mellan din livsstil och hur kroppen mår.

 

Arbetssätt/undervisning

Vi kommer att arbeta med

 • människans organsystem: Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
 • kost, sömn och motion
 • psykiska och fysiska förändringar i kroppen

Vi kommer att

 • arbeta och diskutera i helklass och i våra KL-grupper
 • läsa olika faktatexter
 • titta på film
 • arbeta med olika uppgifter

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma

 • din förmåga att vara aktiv under diskussioner
 • din förmåga att använda information i texter och diskussioner
 • din förmåga att resonera kring resultat och likheter och skillnader
 • din förmåga att se samband kropp - hälsa - sjukdom

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  E 6