Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bildarbete Picasso - porträtt/kubism/abstrakt

Skapad 2016-09-21 15:47 i Slättaskolan Falun
Ett bildstudieområde där eleverna under några veckor får möjlighet att fördjupa sina kunskaper om Picasso - hans liv som konstnär och sätt (tekniker och material) att arbeta på/med.
Grundskola 4 – 6 Bild
Konsten att göra en Picasso.

Innehåll

Planering för bildstudieområdet Picasso, årskurs 5

Under några veckor av höstterminen arbetar vi med bildområdet Picasso i ämnet bild.

Genom detta projekt kommer du att få kunskap om konstnären, arbeta inspirerad av denne med olika material och tekniker. Du kommer att lära dig teckna porträtt liknande Picassos, träna iakttagelseförmågan samt öka kunskapen i att hantera oljepastellkritor och akvarellfärg.

Följande mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet:

Syftet med Bildstudieområdet Picasso är att:

 • eleverna ska utveckla kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas
 • eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer
 • eleverna ska utveckla sin kreativitet och sitt intresse för att skapa

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6

Matriser

Bl
BEDÖMNING under bildområdet Picassoinspirerade porträtt

Ingår i alla uppgifterna i bildstudieområdet
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
Porträttarbete, slutproduktion
Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
Att återanvända Picassos kubistiska porträtt
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnes¬områden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Under hela arbetet med bildstudieområdet
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: