Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återberättande text 4

Skapad 2016-09-22 11:21 i Musikgrundskolan Synkopen Helsingborg
Grundskola 5 Svenska
Under perioden fram till höstlovet kommer vi att arbeta med återberättande texter i svenskan.

Innehåll

Mål:

Efter arbetsperioden ska du kunna:

 • återberätta i kronologisk ordning
 • hålla dig till ämnet
 • använda varierande tidsord
 • tala tydligt (lagom högt, artikulera)
 • skriva en återberättande text i kronologisk ordning med rubrik, inledning och avslutning
 • skriva med varierande tidsord och med verben i preteritum
 • dela upp din text i stycken
 • urskilja de olika delarna i en återberättande text
 • förutspå innehållet i en text (spådamen)
 • reda ut oklarheter i en text (detektiven)
 • ställa frågor till en text (reportern)
 • sammanfatta huvuddragen i en text (cowboyen)

Arbetssätt:

Under arbetsperioden kommer du att få förbereda och genomföra en kort berättelse om något du varit med om, träna på att återberätta, träna på att göra bedömningar (två stjärnor och en önskan), skriva rubriker till givna texter, arbeta med tidsord, träna på styckeindelning, lära dig om verb i preteritum (dåtid), arbeta  med inledningar på olika sätt samt undersöka avslutningar.

Du kommer också att få lära  dig lite om några av läsfixarna, som hjälper dig när du ska läsa... Vi kommer att träna på att förutspå en texts innehåll, att reda ut saker  som är oklara i texten och att sammanfatta det vi läst. Genom att ställa frågor till  texten ökar du förståelsen av det du läst, och det ska vi också träna på.

Bedömning:

Under lektionerna bedömer vi ditt engagemang och hur du visar att du hänger med på det vi gör. Vi bedömer också de texter du producerar, och de självreflektioner du kommer att göra i slutet på avsnittet. Slutligen kommer du att få skriva en återberättande text, som vi bedömer efter matrisen.

Matriser

Sv
Återberättande text

Grundläggande
Goda
Mycket goda
Struktur
Rubrik Uppbyggnaden går att följa. Någon styckeindelning finns.
Rubrik Uppbyggnaden är tydlig. Texten är indelad i några stycken som berättar om olika saker.
Rubrik Uppbyggnaden av texten fungerar väl. Texten blir lätt att följa. Texten delas in i stycken med olika områden.
Tidsord
Några stycken inleds med tidsord.
Meningarnas längd och ordföljd varierar. Tidsorden är till viss del varierade och gör texten något tydligare.
Meningarnas längd och ordföljd varieras. Skriver sammanhängande och varierat med hjälp av olika tidsord.
Stavning
Många ord stavas rätt. Det finns vissa återkommande stavfel. Stavningen stör inte förståelsen.
Det flesta ord stavas rätt. Stavningen stör inte förståelsen.
Korrekt stavning.
Skiljetecken
Stor/liten bokstav används i viss utsträckning.
Stor/liten bokstav används nästan alltid rätt.
Stor/liten bokstav används alltid rätt.
Verb
Viss tempusvariation förekommer. Ändelser i preteritum saknas ibland: träffa istället för träffade. Enkla verb med viss variation.
Tempusvariation förekommer vid några tillfällen, ändelser saknas sällan. Verben är beskrivande och varierar till viss del..
Samma tempus (preteritum) används i hela texten. Tempusändelser finns alltid med. Verben är beskrivande och tydliga och varierar.
Språk
Har till största delen ett vardagligt språk.
Använder ett inte helt vardagligt språk.
Har inte enbart enklare ord, utan väljer ord som gör texten mer avancerad.
Inledning
Har med ett försök till inledning
Har en inledning som svarar på några av frågorna vem, vad, var, när, varför?
Har en tydlig inledning som svarar på frågorna vem, vad, var, när, varför?
Händelser
Har med enstaka händelser som delvis står i kronologisk ordning.
Har med flera händelser varav de flesta står i kronologisk ordning. Innehållet ger information om det som hänt.
Har med flera händelser i kronologisk ordning. Innehållet är varierat och ger god information om vad som hänt.
Sammanfattning
Har med en antydan till avslut.
Har med en avslutning som försöker sammanfatta texten.
Har med en klar avslutning som tydligt sammanfattar texten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: