👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Liggande dans

Skapad 2016-09-22 12:32 i Frejagymnasiet Mölndal - Utbildningsförvaltningen
Gymnasiesärskola Idrott och hälsa, IDO Estetisk verksamhet, ESE
Liggande dans är rörelse till musik, som kan ge inspiration och rörelseglädje. Musiken ger inspiration till att röra på kroppen på ett lustfyllt sätt. Liggande dans innehåller både beröring och rörelse men det är att röra på kroppen - att ta ut rörelse- som är i fokus.

Innehåll

Du kommer att deltaga i liggande dans en gång i veckan. Vi kommer att arbeta utifrån en förutbestämd struktur, även om det ges utrymme till improvisation inom varje moment. Dansen genomförs i grupp och samma musik spelas vid varje tillfälle.

Innehåll:

Beröring och rörelse

Att vara närvarande här och nu

Att få delta på egna villkor

Uppleva kontraster - stora och små rörelser, långsamt och snabbt, Kraftfullt med energi eller mjukt och försiktigt, rörelse och stillhet.

Rörelseglädje - att ta till vara på de rörelser som du kan och som du gör själv men också inspirera till och utmana dig med nya.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • 1) Förmåga att genomföra fysiska aktiviteter som utvecklar fysisk förmåga och kroppsuppfattning.
  IDO
 • Centralt innehåll
 • Imitation och improvisation genom musik, dans och drama.
  ESE  -
 • Fysiska aktiviteter som tränar rörelseförmåga, kroppsuppfattning, fin- och grovmotorik, balans, styrka och kondition.
  IDO  -
 • Rörelse till musik och dans.
  IDO  -
 • Mental träning och avslappning, till exempel genom kroppskontakt, naturupplevelser och andningsövningar. Hur mental träning och avslappning kan användas för att nå mål och ökat välbefinnande.
  IDO  -