Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Smörkniven

Skapad 2016-09-22 19:54 i Herrestadsskolan Uddevalla
Grundskola 3 Slöjd
Slöjdprojekt som äger fett!

Innehåll

Skapa familjens bästa smörkniv.

I detta projekt får du skapa och designa din egen smörkniv.

På egen hand skall du skapa din mall , rita av den på en bit av en och såga ut den på kontursågen.

Bekanta dig med olika slippapper och behandla den med paraffinolja.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.
  Sl  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.
  Sl  1-3

Matriser

Sl
Slöjd år 1-3

Formge, hitta metoder och skapa

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • Sl   formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl   välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
Formge och framställa föremål
Du kan skapa enkla saker i olika material med hjälp av enkla instruktioner.
Redskap/verktyg och säkerhet
Du kan använda verktyg och redskap på ett säkert sätt.
Kreativitet och utveckling
Du kan hjälpa till att göra en idé bättre när du ser exempel i slöjden.
Arbetsprocessen
Du kan hjälpa till att ge förslag som gör att slöjdarbetet går framåt.

Utvärdera och reflektera

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • Sl   analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl   tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
Reflektionsförmåga
Du kan berätta om hur du har arbetat i slöjden.
Estetisk förmåga
Du kan berätta om hur färg, form och material påverkar hur en sak ser ut.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: