👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skålar och fat

Skapad 2016-09-22 20:56 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Att utveckla förmågan att använda handverktyg som t ex hyvel, skölp (håljärn) och div filar.
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Slöjd är ett gammalt nordiskt ord som härstammar från adjektivet "slög" vilket närmast betyder slug, skicklig eller händig. Idag innebär ordet slöjd sånt som är gjort för hand utan alltför stor maskinell hjälp. I det gamla bondesamhället tillverkade varje hushåll allt som de behövde för sitt uppehälle, inklusive alla tänkbara hushållsföremål. Traditionen lever vidare bland dagens slöjdare och konsthantverkare och de tillverkar, bland mycket annat, t ex SKÅLAR och FAT. Jag vill att eleverna ska lära sig ett sådant gammalt hantverk och låta kunskapen leva vidare.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Skålar och fat bör formas med tanke på vad de ska användas till. En salladsskål bör t ex vara djup och ett fruktfat kan vara grunt.

En skiss bör ligga till grund för alla arbeten. Det är bra att göra flera och välja den man tycker bäst om. Då skissen är uppritad på valt trästycke hjälper jag eleven att såga ut formen. Stödklots skruvas på den sida som ska bli skålens insida, därefter formas undersidan med bl a hyvel, rasp och olika sandpapper. När den är klar limmas klotsen fast på undersida och insidan bearbetas med lämpliga skölpar och bildhuggarjärn. Avsluta med putsning och ytbehandling.

Matriser

Sl
Skålar och fat

Syfte
Centralt Innehåll
Förmåga
E
C
A
Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Att arbeta med tredimensionell form.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
Att utveckla förmågan att behärska div handverktyg som hyvel, stämjärn, skölp (håljärn), rasp och fil.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
  • Sl
välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
Att under hela arbetet utvärdera resultatet, vara beredd att göra ändringar och förbättringar.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
.Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
  • Sl
välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
I planeringen av arbetet göra en mall som grund för slöjdalstret.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
Olika metoder och verktyg kan ge samma resultat. Prova vilket sätt som passar bäst.
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
Att beskriva sitt arbete.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
Reflektera på den självhushållning som fanns i det gamla allmogesamhället
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.