Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Korsstygn efter ett eget mönster

Skapad 2016-09-23 08:32 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Du gör ett eget mönster i Pixel Art och broderar det sedan i korsstygn.
Grundskola 7 Slöjd
Du gör ett eget mönster i Pixel Art och broderar det sedan i korsstygn. När broderiet är färdigt monterar du det som en tavla, på datorfodrallocket, på enkudde eller på något annat sätt.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Att sy korsstygn på ett tyg är ett bundet sömsätt. Du måste räkna rutorna i ditt mönster och sedan överföra mönstret till stygn på lämpligt tyg. Du kan göra ditt formgivna mönster på www.makepixelart.com 

Du formger ett mönster och skapar ett korsstygnsmönster i en personlig stil.

Du väljer material och garn att utföra ditt arbete i. 

Du beskriver materialet, redskapen, tekniken och arbetsprocessen och dokumenterar hela ditt arbete i ett dokument som du delar med mig.

Under arbetets gång arbetar du på ett sätt som driver slöjdarbetet framåt. Beroende på hur stort ditt slöjdarbete är avgör det tiden det tar för dig att få det färdigt.

När ditt broderi är färdigt monteras det på ett sätt som du väljer. Montering ingår i arbetet.

  

Matriser

Sl
Översikt och bedömning

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
Arbetsprocesser. Du framställer och slutför en egen produkt. När broderiet är färdigt monterar du det på ett sätt du tycker är lämpligt.
Du kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Du kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
Material, redskap och hantverkstekniker. Du formger ditt arbete med hjälp av pixelart och broderar arbetet med tekniken korsstygn.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer du tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till dina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer du tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till dina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer du tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till dina val.
Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet.
Din idé ska dokumenteras under arbetets gång. Du tar ansvar och arbetar på ett sätt som leder arbetet framåt. Du slutför arbetsuppgiften och gör en utvärdering.
Du kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Du kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Du kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former. Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
Du formger ditt slöjdarbete (ditt korsstygnsbroderi) i pixelart och dokumenterar dina skisser. Du beskriver också hur du syr dina stygn.
Dessutom kan du pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan du pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan du systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: