Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Addition och Subtraktion

Skapad 2016-09-23 10:24 i Snöstorpsskolan 1-3 Halmstad
I titelrutan ovanför skriver du arbetsområdets titel. I denna "beskrivningsrutan" kan du skriva en kort beskrivning av planeringen som bara vi pedagoger kan se. I rutorna till höger fyller du i skolform, årskurs och ämne. Klicka på spara när du gjort dina val.
Grundskola 4 Matematik
I detta område kommer vi lära oss om addition och subtraktion.

Innehåll

Våra mål

Du ska:

- Förstå hur addition och subtraktion hör ihop (Begreppsförmåga)

- Veta hur likhetstecknet används (Begreppsförmåga)

- Kunna addera och subtrahera inom talområdet 0-10 000 (Procedurförmåga)

Så här arbetar vi

Vi kommer att:

 • Arbeta i mattebok
 • Genomföra gruppuppgifter
 • Använda laborativt material
 • Ha genomgångar och diskussioner
 • Mattespel

 

Bedömning 

Du visar att du når målen genom att:

 

 Godtagbara kunskaper

- Kunna utföra additioner och subtraktioner mellan 0-10 000.

- Kunna använda likhetstecknet så att värdet är lika stort på båda sidor om likhetstecknet (10+10=20 eller 10+10=5+15).

- Kunna ge ett exempel på hur addition och subtraktion hör ihop. 

 

Mer än godtagbara kunskaper

- Kunna utföra och tydligt redovisa additioner och subtraktioner mellan -10-10 000.

- Kunna använda likhetstecknet så att värdet är lika stort på båda sidor om likhetstecknet (10+10=20 eller 10+10=5+15) samt kunna förklara varför det inte råder likhet i givna exempel (t.ex. 5+8=5+6) 

- Kunna ge flera exempel på hur addition och subtraktion hör ihop.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: