👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friluftsliv.

Skapad 2016-09-23 11:35 i Ramnerödsskolan Uddevalla
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Vi ska planera och genomföra friluftsaktiviteter enskilt eller tillsammans med andra med anpassning till olika förhållanden (olika årstider)

Innehåll

Vi kommer att bedriva olika uteaktiviteter som exempelvis: löpning i skogen, orientering- olika former. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
  Idh  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Matris-Idrott och Hälsa för åk.7-9 Ramnerödsskolan, Uddevalla

Betyget F
Betyget E
Betyget C
Betyget A
Rörelse. Delta.
Lekar och spel.
 • Idh  7-9
 • Idh  7-9
Se kommentars-rutan för att se vad som krävs för att du ska nå målen
Eleven kan delta i lekar och spel som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar och spel som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar och spel som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
Rörelse. Delta.
Idrotter ex.olika simsätt, redskapsgymnastik, friidrott.
 • Idh  7-9
Se kommentars-rutan för att se vad som krävs för att du ska nå målen
Eleven kan delta i idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget
Eleven kan delta i idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget
Eleven kan delta i idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget
Takt och rytm.
Dans och rörelse till musik
 • Idh  7-9
Se kommentars-rutan för att se vad som krävs för att du ska nå målen
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven relativt väl sina rörelser till takt, rytm och sammanhang
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven väl sina rörelser till takt, rytm och sammanhang
Simning.
Sim test och simning.
 • Idh  7-9
 • Idh  7-9
Se kommentars-rutan för att se vad som krävs för att du ska nå målen
Eleven kan simma 200 meter varav 50 i ryggläge.
Eleven kan simma 200 meter varav 50 i ryggläge
Eleven kan simma 200 meter varav 50 i ryggläge
Mål & plan för träning.
Träningsplanering, hälsa och fysisk förmåga
 • Idh  7-9
Se kommentars-rutan för att se vad som krävs för att du ska nå målen
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter. förmågan
Aktiviteter, hälsa & förmåga
 • Idh  7-9
 • Idh  7-9
 • Idh  7-9
Se kommentars-rutan för att se vad som krävs för att du ska nå målen
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom samtal om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom samtal om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom samtal om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska
Anpassa friluftsaktiviteter
 • Idh  7-9
 • Idh  7-9
 • Idh  7-9
Se kommentars-rutan för att se vad som krävs för att du ska nå målen
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Att orientera sig.
Orientering och friluftsliv
 • Idh  7-9
Se kommentars-rutan för att se vad som krävs för att du ska nå målen
Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använda kartor och andra hjälpmedel. Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler
Eleven kan med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använda kartor och andra hjälpmedel. Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt väl anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler
Eleven kan med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använda kartor och andra hjälpmedel. Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler
Att orientera sig.
Kartförståelse teoretisk
 • Idh  7-9
Se kommentars-rutan för att se vad som krävs för att du ska nå målen
Eleven förstår att kartan är en förminskad del av verkligheten. Eleven kan de vanligaste karttecknen på en orienteringskarta Eleven kan kartans färger
Eleven förstår begreppet skala.
Eleven kan föra resonemang om vilken väg som är mest lämplig för att nå önskat mål.
Att orientera sig.
Kartförståelse praktisk
 • Idh  7-9
Se kommentars-rutan för att se vad som krävs för att du ska nå målen
Eleven kan passa kartan efter naturen. Eleven kan i par med någon annan lösa orienteringsuppgifter i okänd terräng.
Eleven kan individuellt lösa orienteringsuppgifter i känd terräng. Eleven kan i par orientera i okänd terräng.
Eleven kan individuellt och med god precision lösa orienteringsuppgifter i okänd terräng.
Nödsituationer vid vatten.
 • Idh  7-9
 • Idh  7-9
Se kommentars-rutan för att se vad som krävs för att du ska nå målen
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Förebygga skador.
 • Idh  7-9
 • Idh  7-9
 • Idh  7-9
 • Idh  7-9
Se kommentars-rutan för att se vad som krävs för att du ska nå målen
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter, Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider
Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider