Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema vatten SO /NO

Skapad 2016-09-23 14:47 i Sågmyraskolan Falun
Arbetsområde där vi tar upp sötvatten, saltvatten, bräckt vatten samt vattnets kretslopp.
Grundskola 4 – 6 Geografi Biologi Kemi
Arbete med vatten. Vi tar upp sötvatten, saltvatten, bräckt vatten samt vattnets kretslopp, både i naturen och i samhället. Blandningar och lösningar, ph-värde. Vattnet beståndsdelar och egenskaper.

Innehåll

 

Målet är att du ska utveckla:

 • din förståelse för vattnets betydelse för allt liv på jorden
 • din förmåga att beskriva vattnets kretslopp
 • din förmåga att att använda ord och begrepp som sötvatten, saltvatten, bräckt vatten, kretslopp, avdunstning, kondensation och nederbörd
 • din förståelse för hur vattenkonsumtionen skiljer sig i olika delar av världen
 • din förståelse för vattnets kemiska sammansättning och egenskaper och hur det påverkar livet på jorden
 • din förmåga att genom laborationer lära dig mer om vattnets egenskaper (löslighet, densitet mm)
 • din förståelse för vad ph-värde är och hur vi människor påverkar ph-värdet på jorden
 • din förståelse hur vattnet kommer till våra hem och hur det renas

  Vi kommer att arbeta med:
 • sötvatten, saltvatten och bräckt vatten 
 • kartkunskap/namngeografi
 • att diskutera och resonera hur vi kan minska vår vattenförbrukning
 • att diskutera vad bristen på rent vatten kan få för konsekvenser för människor

 • laborationer
 • genomgångar och filmer
 • studiebesök på Lennhedens vattenverk i Boränge
 • att göra olika undersökningar på naturskolan på sjön Vällan

Bedömning:

Se underlag i respektive ämne. (Bedömningsmatriser)

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: