Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2016-09-24 07:49 i Ätranskolan Falkenberg
Skolår 3 16/15
Grundskola F – 3 Matematik
Vill du bli lurad? Vill du kunna bygga? Vill du upptäcka olika mönster? Vill du kunna lösa proplem? och mycket mera, Då vet jag vad du ska göra... Häng med på vår resa i matematiken och lär dig allt du kan för: matematik finns i vår vardag överallt. Du använder den dagligen på många olika sätt. Så vad väljer du?

Innehåll

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Genom undervisningen i matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • formulera och lösa problem,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • föra och följa matematiska resonemang och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar och slutsatser.

Bedömning - vad och hur

VAD?

Dina kunskaper om:

 • mönster i talföljder
 • matematiska begrepp,
 • naturliga tal 0-1000,
 • tal i bråkform,
 • huvudräkning, för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten,
 • mätning och uppskattningar av längder, massor  och tid,
 • proportionella samband, dubbelt/hälften,
 • problemlösning och formulera egna problemlösningar utifrån vardagliga situationer.

HUR?

Jag bedömer dig genom att:

 • observera dig på matematklektionerna, om du deltar aktivt, både enskilt och i grupp,
 • diagnoser,
 • du får reflektera över vad du har lärt dig,
 • du visar vad du kan på iPad,
 • du gör nationella prov i matematik.

Undervisning och arbetsformer

I undervisningen kommer du att få tillfällen att utveckla dina förmågor genom:

 • tabellträning av de fyra räknesätten,
 • mätning av längd och massa, nutida och äldre måttenheter,
 • träna klockan analogt och digitalt,
 • arbeta med arbetsuppgifter i favoritmatematik,
 • att vi gemensamt tar upp problem, som ni har stött på, när ni gjort uppgifter i favorit matematik,
 • enkla bråktal , t.ex. Hur delar man en pizza i fem delar? Genom laborativt arbete lär vi oss de vanligaste bråken och vilket bråktal som är störst,
 • positionssystemet, skillnaden mellan ental, tiotal, hundratal och tusental och var dessa har sin plats i ett tal, 

Arbetsformer:

Enskilda uppgifter, arbeta i par, gemensamma  genomgångar, arbeta i grupp

Vid behov arbeta med konkret material, använda olika program i ipad, göra en del uppgifter ute,

samtal och diskussioner om hur vi kan lösa och tänka tal och problemlösning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: