Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forska om ett djur- Biologi år 4.

Skapad 2016-09-25 13:32 i Hovhultsskolan Uddevalla
Hjälpmedel för att skriva en LPP på Hovhultsskolan. OBS: glöm inte att radera denna textrad när du skriver din egen.
Grundskola 4 – 6 Biologi
Den här pedagogiska planeringen handlar om arbetet "forska om ett djur" inom ämnesområdet biologin. (Arbetet sträcker sig över tre veckor).

Innehåll

Syfte och förmågor

Analysförmåga: Läsa och analysera faktatexter.

Utveckla kunskaper om naturvetenskapliga sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva, naturen och omvärlden.
Kommunikativförmåga: Samtala kring resultat samt faktatexter.

Informationshantering: Sortera och sammanfatta faktatexter.

 

 

Centrala innehåll

Kunskapskrav

Arbetssätt och metod

Ni kommer att få ut stenciler med olika frågor som jag vill att ni skall besvara med hjälp av att söka information över nätet men även använda litteraturböcker.

Ni kommer att vara indelade i grupper, så den här uppgiften bygger på att ni tillsammans med era gruppmedlemar skall besvara och förbereda  uppgiften.

När ni är klara med uppgiften kommer ni att få redovisa i halvklass.

 

Materialet som ni  kommer att använda är framförallt era elevdatorer.

Elevgruppens förslag på arbetssätt.

Vi vill använda datorn.

Bedömning

Analysförmåga: Du skall visa att du har utvecklat dina kunskaper om det djuret som du har forskat om. Du skall visa att du förstår sammanhanget mellan djur och natur.
Kommunikativförmåga: Du skall kunna samtala samt redovisa resultat som handlar om faktatexterna.
Informationshantering: Sortera och sammanfatta texter, du skall visa att du kan hitta svar på frågorna.

Dokumentation

 Jag kommer att dokumentera arbetsområdet genom att:

- Du är delaktig i grupparbetet.

- Att du hittar svar och dokumenterar det.

- Att du kan samarbeta, där du även tar ansvar så att alla i gruppen får komma till tal.

-  Att du redovisar och kan visa att du har samlat på dig intressant fakta om djuret.

- Arbetsgången.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: