Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema kraft och rörelse, åk 2

Skapad 2016-09-25 17:32 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Kraft, rörelse och friktion.
Grundskola 2 NO (år 1-3) Teknik
Vi kommer att lära oss om tyngdkraft, friktion och rörelse på ett roligt och lekfullt sätt.

Innehåll

Syfte med arbetet är:

 • att eleverna ska få utveckla kunskaper om naturvetenskapliga sammanhang
 • att eleverna ska få utveckla förtrogenhet med naturvetenskapens begrepp, modeller och teorier

 

Förmågor vi ska öva är:

 • analysförmågan
 • begreppsförmågan
 • kommunikativa förmågan

 

Arbetssätt och undervisning

 • se på faktafilm
 • arbeta kooperativ i grupp och enskilt
 • diskutera
 • utföra olika experiment
 • dokumentera
 • besöka lekplatser och upptäcka fysiken
 • få vardagsnära exempel vad gäller friktion, balans och tyngdkraft
 • ur ett historiskt perspektiv få exempel på krafter och rörelse

 

Begrepp

Tyngdpunkt, tyngdkraft, jordens dragningskraft, kraft, mittpunkt, tyngdlöshet, friktion, balans, jämvikt, uppfinning, trögt, rörelse, luftmotstånd, gungbräda.

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma den begreppsliga förmågan genom att eleverna förklarar några av de begrepp vi har arbetat med.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Tk
Kraft/rörelse/friktion

Nivå 1
Nivå 2
Begreppslig förmåga
Du kan förklara på ett enkelt sätt 2-3 begrepp som vi arbetat med.
Du kan förklara på ett utvecklat sätt 2-3 begrepp som vi arbetat med.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: