Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft

Skapad 2016-09-25 21:53 i Rindö skola Vaxholm Stad
Grundskola 1 – 3 Teknik NO (år 1-3)
Vad är luft för något? Kan du se luften? Känna luften? Hur fungerar luft egentligen? Det ska vi ta reda på!

Innehåll

Vi undersöker luft. Kan man sätta fart på luft? Hur fungerar luftmolekyler? Vad består luft av? Hur fungerar luftens kretslopp? Är det skillnad på varm och kall luft? Hur fungerar lufttryck? Hur fungerar flygplan och fluftballonger? 

Du kommer att få göra olika undersökningar med luft. Du kommer att få arbeta enskilt, i små grupper och i helklass.

Vi undersöker, diskuterar och dokumenterar. Vi tittar på film, t.ex. Kayos krita - syre, luft och en svävande lykta och Labba -vika flygplan.

Vi tittar även på olika instruktionsfilmer om hur man viker pappersflygplan. 

Arbetsområdet avslutas med en lektion då vi testar våra olika pappersflygplan.  

 

Länkar till filmer från UR:

http://urskola.se/Produkter/177396-Labba-Vika-flygplan

http://urskola.se/Produkter/164299-Kayos-krita-Syre-luft-och-en-svavande-lykta

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: