Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi och miljö

Skapad 2016-09-25 22:14 i Gammal Papperskorgen 2
Ett arbetsområde som behandlar grundläggande begrepp i kemi; ex atomer och molekyler, kemiska reaktioner, lösningar och blandningar, surt och basiskt. Avsnittet tar också upp frågor kring avfallshantering, människans påverkan på naturen och hur kemi kan lösa problem.
Grundskola 4 – 6 Kemi
Hur många gånger kan du dela en brödbit? Hur många gånger kan du dela en brödsmula? Kemi handlar om väldigt små delar, så små att man inte kan se dem. Men tillsammans kan de bygga allt omkring oss. De här små delarna kan sättas ihop på mängder av olika sätt och bilda massor av olika saker. Allt som händer runt dig är kemi!

Innehåll

Mål

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • förklara atomernas kretslopp och vad som menas med att "ingenting försvinner, allt finns kvar".
 • förstå och kunna förklara nedanstående begrepp.
 • ge exempel på fem grundämnen.
 • berätta om ämnens tre faser.
 • ge exempel på en kemisk reaktion.
 • berätta vad rost är och vad som händer när något rostar.
 • ge exempel på ämnen som kan lösas i vatten.
 • ge exempel på några basiska och några sura ämnen.
 • känna till några vanliga varningsmärken som kan finnas på kemikalier i våra hem.
 • veta hur människan påverkar miljön med kemiska ämnen.
 • ge exempel på hur kunskaper i kemi kan lösa problem.
 • berätta om en kemiupptäckt som har lett till ett bättre och lättare liv samt förklara varför du tycker så.
 • berätta vad som händer med vårt avfall och våra sopor och ge exempel på hur vi kan ta hand om dem.
 • ställa en enkel hypotes.
 • genomföra ett experiment efter en enkel arbetsbeskrivning.
 • kunna skriva en enkel laborationsrapport.

 

Begrepp att förstå och kunna förklara:

kemist, alkemist, atomer, baser, fast, flytande, förångas, gasform, kokpunkt, grundämne, kemisk förening, kemisk reaktion, blandning, lösning, kompostera, kondensera, konservera, legering, lösningsmedel, materia, pH-skala, smälta, sopsortera, syror, utsläpp, återvinna, övergödning

 

Undervisning

Så här kommer vi att jobba med området:

 • Läsa texter och samtala om innehållet.
 • Jobba med uppgifter/frågor på innehållet.
 • Se filmer och söka information på nätet.
 • Göra experiment/undersöka, ställa hypoteser, dokumentera och dra slutsatser.
 • Skriva laborationsrapporter.

 

Bedömning:

 • Jag kommer att titta på hur du resonerar och använder dig av arbetsområdets begrepp samt hur du fördjupar eller breddar våra gemensamma diskussioner.
 • Jag kommer även att titta på hur du genomför laborationer och om du kan ställa en hypotes, följa laborationens arbetsgång samt skriva en laborationsrapport.
 • I slutet av arbetsområdet kommer du även att bli bedömd genom ett skriftligt prov.

 

Syfte

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: