Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi och miljö

Skapad 2016-09-26 09:54 i Tärnsjö skola F-6 Heby
Grundskola 5 – 6 Kemi
I det här arbetsområdet kommer vi att ta reda på vad kemi är, hur kemi och miljö hänger ihop, vad en atom och en molekyl är och deras kretslopp. Vi kommer även att prata om olika ämnens egenskaper och i vilka former ämnena finns, hur de reagerar med varandra.

Innehåll

Syfte med arbetsområdet:

Syftet med arbetsområdet är att få veta mer om vad kemi är och vilken kemi vi möter i vardagen. Eleverna ska känna till något om atomer och grundämnen och ämnens olika egenskaper. De ska också veta vad som händer med vårt avfall och hur vi kan ta hand om det för att minska påverkan på miljön. De ska kunna diskutera kring hur kunskaper inom kemin har lett till enklare och lättare liv för människan, men också hur människans kunskaper inom kemin har påverkat samhälle och miljö. 

Centralt innehåll som arbetsområdet berör:

 •  Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelse som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
 • Indelning av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
 • Fotosyntes, förbränning, och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan hälsan och miljön, samt hur de är märkta och bör hanteras.
 • Några metoder för att dela upp lösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
 • Planering, utförande och utvärdering av enkla systematiska undersökningar.

Beskrivning av arbetsområdet:

Vi kommer att se filmer, göra experiment och läsa och göra uppgifter i arbetsboken. 

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • förklara vad en atom och en molekyl är och deras kretslopp,
 • förklara skillnaden på ett grundämne och en kemisk förening,
 • ge exempel på en kemisk reaktion,
 • ge exempel på ämnen som kan lösas i vatten,
 • ge exempel på några basiska och sura ämnen,
 • beskriva hur vi människor påverkar miljön med kemiska ämnen,
 • berätta om vad som händer med vårt avfall och våra sopor och ge exempel på hur vi kan ta hand om dem.

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Vi kommer främst att arbeta med området under veckorna 39-43.

Matriser

Ke
Mall

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Atomer och molekyler
 • Ke  E 6
Du har baskunskaper om materia. Du kan enkelt beskriva vad en atom är och vad en molekyl är och deras kretslopp.
Du har goda kunskaper om materia. Du kan beskriva vad en atom är och vad en molekyl är och deras kretslopp på ett utvecklat sätt.
Du har mycket goda kunskaper om materia. Du kan enkelt beskriva vad en atom är och vad en molekyl är och deras kretslopp på ett utvecklat sätt.
Grundämne och kemisk förening
 • Ke  E 6
Du kan på ett enkelt sätt visa att du vet vad skillnaden på ett grundämne och en kemisk förening är.
Du kan visa att du vet vad skillnaden på ett grundämne och en kemisk förening är på ett utvecklat sätt.
Du kan visa att du vet vad skillnaden på ett grundämne och en kemisk förening är på ett utvecklat sätt.
Kemiska reaktioner
 • Ke  E 6
Du ken ge exempel på en kemisk reaktion.
Du kan ge exempel på någon kemisk reaktion och enkelt beskriva vad som händer.
Du kan ge exempel på någon kemisk reaktion och beskriva vad som händer på ett utvecklat sätt.
Människans påverkan på miljön
 • Ke  E 6
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur kemikalier påverkar vår miljö.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur kemikalier påverkar vår miljö.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur kemikalier påverkar vår miljö.
Sopor
 • Ke  E 6
Du kan på ett enkelt sätt diskutera hur vi ska sortera våra sopor på ett sätt som är bra för miljön.
Du kan på ett utvecklat sätt diskutera hur vi ska sortera våra sopor på ett sätt som är bra för miljön.
Du kan på ett välutvecklat sätt diskutera hur vi ska sortera våra sopor på ett sätt som är bra för miljön.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: