Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi klär på oss.

Skapad 2016-09-26 09:55 i Pysslingen Förskolor Myrängens Förskola Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
Syftet med av och påklädningen är att barnen ska självständigt klä på sig. Barnen lär sig hantera nya språkliga och matematiska begrepp.

Innehåll

Strävansmål:

Barnen lär sig nya ord.

Behärska matematiska begrepp.

Övar på självständighet och samarbeta i mindre grupp. 

VAD ska utvecklas/utmanas?

Barnen ska öva på att sätta på sig sina kläder i samband med utgång. Barnens språkliga förmåga utvecklas när barnen får lära sig nya ord. Barnen får även öva på att följa muntliga instruktioner och be om stöd när behovet finns. Barnen lär sig också olika matematiska begrepp som taluppfattning och prepositioner. I en mindre grupp kan även barnen se varandra och ta hjälp av varandra om det behövs. 

Genomförande/HUR:

Vi förbereder barnen i god tid innan det är dags att gå ut i hallen och klä på sig kläderna. Vi kommer att dela upp barnen i mindre grupper, där barnen i lugn och ro kan fokusera på just påklädningen, Detta kommer vi att arbeta med dagligen innan vi går ut, Vi kommer att gå ut en grupp i taget och ge varje grupp god tid, 

Vem/vilka:

Vi är uppdelade i mindre grupper och en pedagog är fysiskt närvarande i varje grupp. Vi förbereder barnen i god tid innan vi går ut i hallen i mindre grupp. 

Förberedelser:

Vi förbereder barnen genom att ta fram kläderna till varje barn eller uppumtra barnen att själva hitta sina kläder och ta ner från hyllan i hallen. Vi pratar med barnen om Vilka kläder som ska tas på och i vilken ordning. Kläderna som hänger på krokarna ska vara lättillgängliga för barnen. 

Aktiviteter:

Vi kommer att använda nya språkliga och matematiska begrepp. Vi kommer att lägga fokus på barnens samspel med varandra, och  uppmuntra till samarbete.

Efterarbete:

Vi observerar barnen hur det går i påklädnings processen. Vi kommer att uppmuntra barnen i nuläget men även uppmärksamma barnen på Vad de lär sig under processens gång. Vi kommer att lärlogga och ta bilder på lärandeprocessens gång så att barnen kan se sin egna utveckling.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: