👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Natur- och kulturgeografi v.41

Skapad 2016-09-26 11:22 i Smedingeskolan Söder Kungsbacka Förskola & Grundskola
Kort arbetsområde om hur man läser kartor och vilka typer av kartor det finns.
Grundskola 6 Geografi
Vi kommer under detta arbetsområde lära oss om de olika begreppen Natur- och Kulturgeografi. Vad betyder dessa och vad innefattar begreppen?

Innehåll

Material

Hemsidor

 • SO-rummet
 • NE.se
 • Globalis

Böcker

 • Atlas

Genomgångar

 • Keynote
 • Film

Appar

 • Maps of our Wold
 • Geoexpert Lite
 • Geo Quiz HD

Glöm inte att föra egna anteckningar under genomgångarna och filmerna.

Uppgifter

Vi kommer att arbeta löpande med blindkartor från Europa under detta arbetsområde. Vi kommer dessutom med hjälp av frågor som hittas på NE.se samt delas ut av läraren att jobba med hur man kan tolka kartor på olika sätt och vilka olika information man kan läsa av via en karta. 

Bedömning

Det vi kommer att bedöma är följande:

 • Din förmåga att lära dig namn på platser på en karta.
 • Att använda dig av och förklara geografiska begrepp
 • Hur du använder dig av kartor för att dra slutsatser och svara på frågor. 

Uppgifter

 • Kartuppgifter NE

 • Genomgång - Natur och Kulturgeografi

 • Kartuppgifter från NE

 • Slutuppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6