👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska: Tala, skriva och argumentera

Skapad 2016-09-26 12:55 i Ljungskileskolan Uddevalla
Lokal pedagogisk planering i år 4-6 i ämnet svenska.
Grundskola 4 – 6 Svenska
I ämnet svenska ska vi under höstterminen framförallt träna oss på muntliga redovisningar, samt argumentera både skriftligt och muntligt. Du kommer att få träna dig på att planera upp och redovisa muntliga presentationer inför en grupp, samt öva upp din argumentationsteknik och att använda dig av passande sambandsord och fraser som är bra att använda i diskussioner. Du kommer också att få lära dig att använda knep för att övertyga någon om en åsikt som du har.

Innehåll

Övergripande mål i svenska

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Syftet med ämnet

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

Centralt innehåll

- Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

 - Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.  

- Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.  

- Hur man använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

- Tala, lyssna och samtala  

- Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

- Muntliga presentationer om ämnen hämtade från vardag och skola.

- Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation.

- Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation

 - Argumenterande texter, till exempel insändare; textens innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.  

- Ord och begrepp som används för att uttrycka kunskaper och åsikter. 

 

Konkretisering av det centrala innehållet

Du kommer att lära dig säga vad du tycker i olika sammanhäng och även kunna berätta varför (motivera dig). Du kommer att få träna på att redovisa och berätta muntligt inför en grupp, med hjälp av t.ex.stödord, tankekarta eller dator. Du kommer också få träna på hur man kan använda sig av retorik och sitt kroppsspråk.

Undervisning-innehåll, arbetssätt och arbetsformer

I undervisningen kommer eleverna att

  • diskutera och träna på att motivera sina ståndpunkter
  • muntliga redovisningar
  • träna på att använda kroppen som ett redskap
  • att träna på att använda sig av tekniska hjälpmedel vid muntlig redovisning

Bedömning

Följande kommer att bedömas:

  • Elevens förmåga att argumentera och motivera sig både skriftligt och muntligt.
  • Elevens förmåga att uttrycka sig vid muntliga redovisningar eller muntligt presentation.
  • Elevens förmåga att använda sig av kroppsspråk.och retorik för att förtydliga det sagda ordet.

Slutredovisning

Eleverna kommer att få redovisa sina förmågor genom:  

- muntliga presentationer; varav en argumenterande 

- skriftlig redovisning; insändare

- vara delaktig i diskussioner