Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vardagsaktiviteter ht16vt17 Ab

Skapad 2016-09-26 13:15 i Hjortsbergsskolan sär Falkenberg
Grundsärskola F Vardagsaktiviteter

Innehåll

Syfte

Undervisningen inom ämnesområdet vardagsaktiviteter ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om mönster och rutiner som ingår i vardagen. Eleverna ska ges förutsättningar att ta initiativ till, planera och genomföra aktiviteter som har betydelse för praktiska situationer i hemmet. På så sätt ska undervisningen bidra till ökad självständighet hos eleven och tilltro till den egna förmågan att agera.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att arbeta med vardagsaktiviteter genom olika aktiviteter.

Vi kommer att:

Laga mat.

Tillreda nyttiga mellanmål

Baka.

Orientera sig i närmiljön.

Arbeta med ett tema "från grunden" (se separat LPP)

 

Bedömning

Bedömning sker fortlöpande och genom observation och dokumentation.

att laga mat

att baka

att göra nyttiga mellanmål

att orientera sig i närmiljön

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
  VAA
 • undersöka närmiljön, dess natur, historia och traditioner,
  VAA
 • Centralt innehåll
 • Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas.
  VAA  1-9
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  VAA  1-9
 • Rutiner för måltider och hur måltider kan arrangeras för att skapa gemenskap och välbefinnande.
  VAA  1-9
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  VAA  1-9
 • Samhällsfunktioner och samhällsservice. Metoder för att söka information såväl med som utan digitala verktyg
  VAA  1-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i matlagning och andra arbetsuppgifter som förekommer i vardagsmiljö.
  VAA   9
 • I arbetet deltar eleven i att använda redskap och livsmedel på ett säkert och fungerande sätt.
  VAA   9
 • Eleven deltar vid återvinning och källsortering och i kommunikation om olycksrisker och hur olyckor kan förebyggas.
  VAA   9
 • Eleven kan delta i att orientera sig i närmiljön genom att visa igenkännande och samspela.
  VAA   9

Matriser

VAA
Grundsärskolan björken träningskolenivå

Visar inget intresse
VIsar intresse/deltar
Grundläggande
Kan oftast självständigt
(med stöd, verbalt eller fysisk hjälp)
Kans självständigt
Fördjupad (helt självständigt eller med hjälp av arbetsordning eller schema)
att laga mat
att baka
att orientera sig i närmiljön
Nyttiga mellanmål
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: