Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blommor, pollinering, nedbrytare och näringskedjor - biologi åk 5

Skapad 2016-09-26 14:07 i Klockebacksskolan Karlshamn
Vi ska studera blommor som växer vid vägkanten och på ängen och vad de olika delarna heter på en växt. Vi ska också titta på vad en växt behöver för att kunna leva och hur den förökar sig. Du ska också få lära dig om nedbrytare och näringskedjor.
Grundskola 4 – 6 Biologi
Lär dig känna igen blommorna i din naturliga omgivning och ta del av hur blommor förökar sig. Vi tittar också lite på djurens del i naturliga näringskedjor.

Innehåll

Kursplanens syfte

Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfiken på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen.

Konkretisering av syfte

Du ska kunna namnge några vanligt förekommande växter som lever vid vägkanterna och på en äng.

Du ska veta vad en växts olika delar heter.

 Du ska veta vad en växt behöver för att kunna leva.

Du ska kunna beskriva hur pollineringen går till.

Du ska veta hur en växt utvecklas från frö till frukt.

Du ska kunna beskriva hur fotosyntesen går till.

Du ska kunna berätta om nedbrytarna och näringskedjor.

Arbetssätt / Undervisning

Vi ska plocka blommor och använda floran för att ta reda på deras namn. Vi ska träna i klassrummet med hjälp av växterna och med hjälp av bilder på växterna.  Vi kommer att läsa i böcker och titta på film.

Bedömning / Dokumentation

Genom ett eller flera deltester kommer du att få visa vad du har lärt dig om ämnesområdets olika delar. Dina resultat visas i matrisen.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
    Bi  4-6
  • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
    Bi  4-6

Matriser

Bi
Blommor, pollinering, nedbrytare och näringskedjor - biologi åk 5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Artkunskap
Känna igen och kunna namnet på olika blommor. Målet är att kunna 10 av växterna
Du kan inte namnge någon av de arter vi har arbetat med.
Du kan namnge några mer än 5 av de arter vi har arbetat med.
Du kan namnge 10 av de arter vi har arbetat med.
Du kan namnge alla arterna vi har arbetat med.
Blommans delar
Kunna namn för blommans olika delar
Du kan inte namnen på blommans olika delar.
Du kan < hälften av blommans delar.
Du kan de flesta av namnen på blommans olika delar.
Du kan alla namn på blommans delar.
Pollinering
Kunna redogöra för om pollinering
Du kan inte berätta något om pollinering
Du kan berätta om pollinering i stora drag.
Du kan relativt tydligt berätta om pollinering.
Du kan berätta om pollinering med många väsentliga detaljer.
Fröspridning
Kunna berätta om hur frön sprids och ange någon växt som sprids på de olika sätten
Du kan inte berätta något om fröspridning.
Du kan ange hur frön kan spridas på något sätt och vilken växt som kan spridas på det sättet.
Du kan ange ett eller flera sätt som växter kan spridas på, och ange någon växt på något fröspridningssätt.
Du kan ange på vilka sätt frön kan spridas och också ange någon växt som sprids på de olika sätten.
Nedbrytare
Kunna berätta om vad nedbrytare är och deras uppgift
Du kan inte berätta något om nedbrytare, eller vilken funktion nedbrytarna har.
Du kan ge något exempel på nedbrytare och kort berätta om vad den har för uppgift.
Du kan ge något exempel på nedbrytare och relativt väl berätta om vad den har för uppgift.
Du kan ge flera exempel på nedbrytare och berätta utförligt vad en nedbrytare har för uppgift.
Fotosyntesen
Kunna förklara vad fotosyntes är och hur den fungerar.
Du kan inte förklara hur fotosyntesen fungerar.
Du kan några av de viktiga ämnen som visar hur fotosyntesen fungerar.
Du kan med egna ord och en bild förklara hur fotosyntesen fungerar.
Du kan med egna ord och en bild utförligt förklara hur fotosyntesen fungerar.
Näringskedjor
Kunna berätta om vad som menas med en näringskedja i naturen och ge exempel på en sådan (minst tre led)
Du kan inte förklara vad en näringskedja är
Du kan med ord och/eller bild på ett enkelt sätt förklara vad som menas med en näringskedja och även ge exempel på en sådan.
Du kan med ord och/eller bild på ett relativt tydligt sätt förklara vad som menas med en närings-kedja och även ge exempel på en sådan.
Du kan med ord och bild utförligt förklara vad som menas med en närings-kedja och även ge exempel på en sådan.

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: