Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slottan åk 2 Matematik

Skapad 2016-09-26 15:05 i Slottsjordsskolan Halmstad
Matematik åk 2
Grundskola 2 Matematik
I matematik kommer du att få arbeta med tal upp till 100. Du kommer få träna på addition, subtraktion och multiplikation. Du kommer också få lära dig om geometriska objekt, klockan och tal i bråkform. I problemlösning kommer du få prova olika strategier.

Innehåll

Mål

 • Kunna räkna addition i talområdet 0-20
 • Kunna räkna subtraktion i talområdet 0-20
 • Kunna räkna addition med tiotal och ental utan tiotalövergång t ex 34+2, 34+20 med hjälp av konkret material. (Talområde 0-100)
 • Kunna räkna subtraktion med tiotal och ental utan tiotalsövergång
 • T ex 34-2, 34-20 med hjälp av konkret material. (Talområde 0-100)
 • Känna till sambandet mellan addition och multiplikation
 • Känna till en hel, en halv, en tredjedel och en fjärdedel
 • Kunna udda och jämna tal
 • Kunna ordningstalen första till tolfte.
 • Kunna namnge objekten klot, kub, rätblock, kon, pyramid
 • Kunna analog klocka hel, halv, kvart över och kvart i.
 • Känna till en strategi för att lösa ett problem i matematik.

Du utvecklar förmågan att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om och redogöra för frågeställningar, formulera och lösa matematiska problem. Du reflekterar även över rimligheten i dina matematiska uträkningar.

 

Undervisning

Vi arbetar i matteboken, spelar spel, övningar på dator och ipad, mattestationer med praktiskt material, problemlösning, utematematik m m.

 

Bedömning

Vi använder Skolverkets bedömningsstöd i matematik. Eleverna gör även diagnoser i matteboken, samt en självbedömningen i slutet av läsåret.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: