Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den obekväma sanningen - Åk 7

Skapad 2016-09-26 15:52 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 7 Geografi Fysik Svenska
Den obekväma sanningen - ett ämnesintegrerat temaarbete i svenska, geografi och fysik om hållbar utveckling. Målen är uppdelande i respektive ämne, där orange är kopplad till geografin, grön till fysiken och blå till svenskan. Arbetet delas in i två delar. Första delen i fysiken handlar om att ni i grupp ska agera meteorologer, väderexperter eller t.ex. forskare inom området. Detta ska mynna ut i en film som ska presenteras för klassen. Se uppgift "producera en film" för mer detaljerad information. I geografin kommer en rad föreläsningar att hållas. Andra delen är en tematisk fördjupningsuppgift inom hållbar utveckling. Denna uppgift delas in i två delar, där första frågan går under fysiken och andra frågan går under geografin.

Innehåll

 

Målet med undervisningen är du ska få kunskap om:

 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
 • Olika väderfenomen och deras orsaker.
 • Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara hur jorden både tar emot och också avger värme, växthuseffekten och klimatförändringar.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör väder och dess växelverkan med marken 
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • Informationssökning och källkritik.

 

Du kommer få utveckla förmågan att:

 • Analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring hållbar utveckling.
 • Använda kunskaper inom området väder och klimat för att granska information och kommunicera kring miljö och samhälle.
 • Använda ord/begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband i väder och klimat, 
 • Göra framställningar på film.
 • Skriva inom givet område.

  

Vi kommer vi bedöma hur väl:

 • Du resonerar i frågor gällande hållbar utveckling samt dess orsaker och konsekvenser. 
 • Du för dina resonemang i bredd, djup, begreppsanvändning, problematisering, konkretisering och slutsatser, såväl muntligt som skriftligt.
 • Du tillämpar dina faktakunskaper genom din begreppsanvändning, problematisering, och konkretisering i er film.
 • Din text är anpassad utifrån syftet, både gällande uppbyggnad, struktur och språkliga drag.
 • Genomförd informationssökning varit och hur du hanterar dina källor

Uppgifter

 • Producera en film

 • Fördjupning - Hållbar utveckling

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.
  Fy  7-9
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: