Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sme Metaller & Elektrokemi HT 2016

Skapad 2016-09-26 16:31 i Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grunderna och tillämpningar av elektrokemi
Grundskola 9 Kemi
Batterier som får din dator att fungera och som får bilarna att starta, metoder som hindrar att järn rostar och som kan användas för att putsa silver - allt detta bygger på elektrokemi.

Innehåll

Syfte med arbetsområdet:

Centralt innehåll som arbetsområdet berör:

 

Beskrivning av arbetsområdet:

HÄR FÅR DU LÄRA DIG

 • fundera över vilken betydelse olika metaller och legeringar har för människors levnadsvillkor

 • i ord och bild beskriva processer vid framställning av metaller ur malm

 • resonera kring lokala och globala konsekvenser som användning av metaller får

  för miljö och hälsa

 • argumentera för resurshushållning och återvinning av metaller

 • beskriva olika faktorer som gör att metaller korroderar och hur det kan förhindras

 • resonera om hur forskare kan använda kunskaper i kemi för att utveckla nya material

 • Elektrokemi handlar om kemiska reaktioner som kan drivas med hjälp av elektricitet samt hur kemiska reaktioner skapar elektricitet.

Arbetssätt

 • Teoretiska genomgångar
 • Film SLI
 • Praktiska experiment  
 • Eget arbete med texthäfte och övningar

Bedömning av arbetsområdet:

Vi kommer att bedöma:

 • dina kunskaper om elektrokemi och användning av kemins begrepp, modeller och teorier
 • din förståelse av undersökningars resultat 
 • din förståelse av kemiska samband i vardagen och i samhället
 • din förståelse av upptäckter på området elektrokemi och deras betydelse

Du får visa dina kunskaper genom ett skriftligt test och genom att redovisa och förklara resultat av gjorda praktiska undersökningar. Vi bedömer även hur du för muntliga diskussioner i klassrummet.

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Vi jobbar med metaller och elektrokemi under vecka 39 - 43

Prov vecka 43, laboration och laborationsrapport vecka 46.

 

Vecka

Läxa till tisdag

läs i texthäftet

Tisdag

Onsdag 9c

Fredag 9d

39

 

Prov Mekanik

Intro metaller - avsnitt 12.1 i texthäftet

40

läs avsnitt 12.2

sid 318 - 322

Metallbindning

Avsnitt 12.1 - 12.2

Gymnasiemässa

41

läs avsnitt 12.3 och 12.4

sid 323 - 328

Avsnitt 12.2 - 12.3

Avsnitt 12.3 - 12.4

42

läs avsnitt 12.5 och 12.6

sid 329-333

Avsnitt 12.4 - 12.5

Avsnitt 12.5 - 12-6

43

instudering för prov

Repetition

Prov Metaller

44

Höstlov

Höstlov

Höstlov

45

Prao

Prao

Prao

46

Laboration metaller

Laboration metaller

Laboration metaller

Inlämning laborations rapport 

senast fredag v.46

47

 

Nytt arbetsområde

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.
  Ke  7-9
 • Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: