Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pokémonjakt grundsär åk 4-6

Skapad 2016-09-26 20:43 i Östergårdsskolan gr Halmstad
Grundsärskola 4 – 6 Svenska Samhällsorienterande ämnen
Är du redo för ÖG4-9C Pokémonjakt?

Innehåll

Svenska

 

Syfte;

* tala och samtala i olika sammanhang.

* läsa, förstå och reflektera över olika texter,

* skriva olika texter för olika syften och mottagare,

* söka och värdera information från olika källor.

 

Centralt innehåll åk 1-6

Tala, lyssna och samtala

* Hur kan man använda omskrivningar och visuell förstärkning, till exempel bilder och tecken, för att förstå och göra sig förstådd.   

* Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.

* Kommunikations- och samtalsregler. Turtagning, talutrymme, kroppsspråk och mimik.

* Muntliga presentationer. Hur man genomför presentationer inför grupp. Bilder och andra verktyg som kan stödja en presentation.

 

Läsa och skriva

* Ordbilder i närmiljön samt utifrån elevens erfarenhet och intresse.

* Skriftspråkets uppbyggnad.  Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.

* Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.

* Handstil och att skriva på dator.

 

Informationssökning

* Informationssökning i böcker och på webbsidor för barn.

 

Centralt innehåll

Samhällsorienterade ämnen

 

Att leva tillsammans

* Livfrågor som ör betydelsefulla för eleven tillexempel gott och ont, rätt eller orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

* Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

 

 

 

Uppgifter

  • Tillvägagångsätt

  • Uppgifter till Pokémonjakt

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: