👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjda skålar och fat

Skapad 2016-09-26 22:06 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Att forma skål/fat med med handverktyg som t ex hyvel, rasp och sköld (håljärn).
Grundskola 6 Slöjd
Slöjd är ett gammalt nordiskt ord som härstammar från adjektivet "slög" vilket närmast betyder slug, skicklig eller händig. Idag innebär ordet slöjd sånt som är gjort för hand utan alltför stor maskinell hjälp. I det gamla bondesamhället tillverkade varje hushåll allt som de behövde för sitt uppehälle, inklusive alla tänkbara hushållsföremål. Traditionen lever vidare bland dagens slöjdare och konsthantverkare och de tillverkar, bland mycket annat, t ex SKÅLAR och FAT. Jag vill att eleverna ska lära sig ett sådant gammalt hantverk och låta kunskapen leva vidare.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

 

Skålar och fat bör formas med tanke på vad de ska användas till. En salladsskål bör t ex vara djup och ett fruktfat kan vara grunt.

En skiss bör ligga till grund för alla arbeten. Det är bra att göra flera och välja den man tycker bäst om. Då skissen är uppritad på valt trästycke hjälper jag eleven att såga ut formen. Stödklots skruvas på den sida som ska bli skålens insida, därefter formas undersidan med bl a hyvel, rasp och olika sandpapper. När den är klar limmas klotsen fast på undersida och insidan bearbetas med lämpliga skölpar och bildhuggarjärn. Avsluta med putsning och ytbehandling.

Matriser

Sl
Forma skålar och fat

Syfte
Centralt Innehåll
Förmåga
E
C
A
Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Att slöjda med div handverktyg t ex hyvlar, stämjärn och skölpar.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Ny aspekt
  • Sl  A 6
formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
Träna sig på självständigt arbete enligt instruktion.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
Förstå begrepp som "fiberriktning", slipfas, ändträ m m.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
Att under hela arbetsprocessen reflektera över hur arbetet framskrider. Avsluta med utvärdering.
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  • Sl  A 6
tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
Tänk på den självhushållning som vi haft genom historien i det svenska allmogesamhället
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.