Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik- Värme och väder

Skapad 2016-09-27 10:05 i Irstaskolan Västerås Stad
Arbetsområde: År 8 Värme och väder Tidsperiod: Vecka 34-42 Läromedel: Spektrum fysik sid 98-129, Spektrum fysik light sid 66-89 Lärare: Shewa B. Valsås, Wilhelm Pössl, Åsa Mattiasson
Grundskola 7 – 9 Fysik
Här får du lära dig mer om värme och väder.

Innehåll

Centralt innehåll

 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. 
 • Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
 • Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
 • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. 
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier. 
 • Upptäckters betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor. 

Arbetssätt

 • Genomgångar
 • Arbete i läroboken
 • Film
 • Laboration
 • Gruppdiskussioner
 • Läxor
 • Avsnittet avslutas med ett skriftligt kunskapsprov

Kunskapsmål

 • Att med en partikelmodell kunna beskriva fasövergångar, densitet och temperatur. 
 • Vad värmeenergi är för något samt hur den kan spridas på tre olika sätt
 • Olika väderfenomen och deras naturliga orsaker
 • Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin för att mäta, förutse och kommunicera väder i väderprognoser
 • Att det är svårt att förutse väder och väldigt svårt att skapa en klimatmodell för att förutse vad som händer med jordens klimat
 • Hur människan påverkat jordens klimat genom att förstärka växthuseffekten
 • Hur vår kunskap om värmeenergi lett till miljövänliga metoder att ta tillvara på solens energi, till exempel med solfångare och solceller
 • Hur kunskaper om värme och värmespridning påverkat byggnadsteknik, samhälle och människors levnadsvillkor

Kursplan fysik: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/fysik

 

Matriser

Fy
Fysik- Värme År 8 Förmågor som bedöms

F
E
C
A
Resonemang /diskussion
Du saknar eller har ett bristfälligt resonemang.
Du för ett enkelt resonemang.
Du för ett utvecklat resonemang.
Du för ett välutvecklat resonemang.
Systematiska undersökningar
Du kan ej följa en given planering och eller du laborerar utrustningen på ett säkert sätt.
Du kan genomföra undersökningar från givna planeringar och bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematisk från. Du laborerar på ett säkert sätt.
Du kan genomföra undersökningar från givna planeringar och formulera enkla frågeställningar och planeringar som efter viss bearbetning går att arbeta systematisk från. Du laborerar på ett säkert sätt.
Du kan genomföra undersökningar från givna planeringar och formulera frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematisk från. Du laborerar på ett säkert sätt.
Begrepp
Du visar bristfällig kunskap om de begrepp vi arbetat med.
Du har grundläggande kunskap om begreppen.
Du har goda kunskaper om begreppen.
Du har mycket goda kunskaper om begreppen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: