Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pokémonjakt grundsär åk 7-9

Skapad 2016-09-27 10:07 i Östergårdsskolan gr Halmstad
Grundsärskola 7 – 9 Samhällsorienterande ämnen Svenska
Är du redo för ÖG4-9C Pokémonjakt?

Innehåll

Svenska

 

Syfte;

* tala och samtala i olika sammanhang.

* läsa, förstå och reflektera över olika texter,

* skriva olika texter för olika syften och mottagare,

* söka och värdera information från olika källor.

 

Centralt innehåll åk 7-9

Tala, lyssna och samtala

* Hur kan man använda omskrivningar och visuell förstärkning, till exempel bilder och tecken, för att förstå och göra sig förstådd.   

* Kommunikation för olika syften. (Hur åsikter, intresse och argument kan uttryckas.)

* Muntliga presentationer. Stödord, bilder och digitala medier som verktyg för att planera och genomföra presentation.

 

Läsa och skriva 

* Skriftspråkets uppbyggnad.  Skiljetecken och stavningsregler.

* Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med stavningskontroll kan användas när man skriver.

* Handstil och att skriva på dator.

 

Berättande texter och faktatexter

* (Berättande texters budskap och uppbyggnad med miljö)- och personbeskrivningar (samt dialoger).

 

Informationssökning

* Informationssökning i olika medier och källor, till exempel i (uppslagsböcker genom intervjuer) och sökmotorer på internet. 

 

Samhällsorienterade ämnen

 

Att leva tillsammans

* Livfrågor som ör betydelsefulla för eleven. Identitet och identitetsskapande i relation till kön, sexualitet och livsstil.

* Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

 

 

Uppgifter

  • Tillvägagångssätt

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: