Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhället, familjen, vänner,

Skapad 2016-09-27 10:28 i Gnarps skola Nordanstig
Ett arbetsområde som kommer beröra familjen, vänner och värdegrund
Grundskola 4 Samhällskunskap
Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. De ska utveckla en förtrogenhet med vad som utmärker ett demokratiskt samhälle och eleverna ska få reflektera över demokratiska värden som  t.ex. allas lika värde, mänskliga rättigheter m.m.

Undervisning

Inledning till arbetsområdet" Familjen, vänner och värdegrund"  diskussioner kring mobbning och utsatthet. Skolan vilar på en demokratisk grund.

Eleverna kommer få lyssna på genomgångar, se på filmer, arbeta med olika typer av uppgifter enskilt och i grupp. De kommer få lära sig nya ord och begrepp kopplat till de olika delarna. Eleverna arbetar med det här under några veckorna 35-38 HT 2017.

Arbetssätt

Vi läser i Samhällskunskapsboken

Göra uppgifter

Ser film

Gör leken/övningen "Heta stolen" (Tar ställning för sin åsikt)

4- hörnsövningar  (Tar ställning för sin åsikt)

Diskuterar i helklass

Bedömning/Examination

Den kommunikativa förmågan, samarbetsförmågan och begreppsförmågan bedöms muntligt i slutet av området

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: