Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen skolår 5-6

Skapad 2016-09-27 12:14 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Grundskola 4 – 6 Fysik Biologi
Under år 5 och 6 ska du få lära dig mer om människokroppen så du kan använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen. Du ska också få genomföra några undersökningar/experiment som tränar dig i att använda fysikens arbetssätt.

Innehåll

Människokroppen

Under år 5 och 6 ska du få lära dig mer om människokroppen så du kan använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen. Du ska också få genomföra några undersökningar/experiment som tränar dig i att använda fysikens arbetssätt.

Syfte

Syftet med undervisningen i biologi inom kunskapsområdet "Kropp och hälsa" är att du ska (se kopplingar till läroplanen):

Undervisningens innehåll

Vad?

Vi kommer att arbeta med följande: celler, huden, skelettet, musklerna, blodomloppet, andningen, matens väg genom kroppen, hjärnan och nervssystemet, sinnena (lukt, smak, känslel, syn och hörsel), örat och ljud, ögat och ljus, puberteten, fortplantningen och vår hälsa (motion, sömn, mat, beroendeframkallande medel).

Följande centrala innehåll ur kursplanen för biologi och fysik kommer vi att beröra (se centralt innehåll):

Hur?

Vi ska se filmer, samtala och diskutera, göra enkla experiment, läsa och skriva texter, rita, arbeta med olika frågeställningar.

Bedömning

Efter avslutat arbete kring "Människans organssystem" ska du ha grundläggande kunskaper kring människokroppen och visa det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp på muntliga och skriftliga prov.

Du ska kunna:

 • organens namn (huden, skelettet, blodomloppets organ, matvägarnas organ, nervsystemets organ . 
 • beskriva hur organet ser ut/sätta ut organets olika delar.
 • organets placering i kroppen.
 • organets uppgift/uppgifter.
 • om organet samverkar med andra organ i ett system, (t ex att magsäcken ingår i matspjälkningssystemet).
 • beskriva och förklara i stora drag hur andningen, blodomloppet, kroppens eget försvar, matens väg är i kroppen samt hjärnan och nervsystemet fungerar.

Efter avslutat arbete kring "Människans pubertet"  och "Våra sinnen" ska du :

 • kunna ge exempel på och beskriva vad som händer med flickors respektive pojkars kroppar under puberteten.
 • kunna redogöra för hur en ny människa blir till.
 • beskriva hur ögat och örat ser ut/sätta ut organets olika delar.
 • beskriva och förklara i stora drag hur man ser en bild och hur man hör en sång

Du ska även

 • kunna samtala om och diskutera enkla frågor som rör din hälsa
 • kunna genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6

Matriser

Fy Bi
Biologi Kroppen skolår 4-6

Eleven ska...

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
kunna samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa och människokroppen.
Deltar i samtal och diskussioner på ett enkelt sätt genom att främst svara på enkla konkreta frågor.
Deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara enkla frågor.
Deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara frågor, samt ställer följdfrågor på ett sätt som för diskussionerna framåt.
ha grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang kring människokroppen och visa det genom att ge exempel på och beskriva dessa.
Eleven ska kunna - organets namn. - beskriva hur organet ser ut/sätt ut organets olika delar. - organets placering i kroppen. - organets uppgift/uppgifter. - om organet samverkar med andra organ i ett system, t ex att magsäcken ingår i matspjälkningssystemet. - beskriva och förklara i stora drag hur andningen, blodomloppet, kroppens eget försvar, matens väg är i kroppen samt hjärnan och nervsystemet fungerar.
 • Bi  4-6
Har grundläggande kunskaper om människans organsystem.
Har goda kunskaper om människan organssystem.
Har mycket goda kunskaper om människan organssystem.
Eleven ska kunna ge exempel på och beskriva vad som händer med flickors respetive pojkars kroppar under puberteten samt kunna redogöra för hur ett barn blir till.
 • Bi  4-6
Har grundläggande kunskaper om puberteten.
Har goda kunskaper om puberteten.
Har mycket goda kunskaper om puberteten.
kunna genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar.
 • Bi
 • Fy
Behöver stöd av lärare för att genomföra undersökningar.
Genomför undersökningar från början till slut utifrån tydliga instruktioner. Behöver visst stöd av lärare eller kamrat.
Genomför undersökningar enskilt eller som aktiv del i en grupp från början till slut på ett lämpligt sätt. Genomför undersökningen systematiskt och noggrant.
kunna göra enkla dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
 • Fy
Behöver stöd för att dokumentera i text och/eller bild, t ex enkla laborationsrapporter.
Dokumenterar i text och/eller bild genom att göra t ex enkla laborationsrapporter.
Dokumenterar genom att göra t ex utvecklade laborationsrapporter med text och bild.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: