Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 3

Skapad 2016-09-27 12:48 i Oskarskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 2 – 3 Musik
Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv.

Innehåll

Mål

Målet med musikundervisningen är att ge dig möjligheten att:

 • utforska sång och musik i olika former.
 • imitera och improvisera med rörelser, rytmer och toner
 • utveckla tilliten till din egen sångförmåga.
 • kunna kombinera sång och rörelse.
 • vara med och dramatisera sånger i grupp.
 • associera till musik

Arbetets innehåll

Under musiklektionerna får du spela, sjunga, imitera och improvisera med rörelser, rytmer och toner. Du får tillsammans med klasskompisarna använda olika instrument för att utveckla rytm och takt. Du kommer få samtala och beskriva olika musikupplevelser. Musiken kommer även knyta an till till högtider och traditioner.

Arbetssätt och redovisning

Under musiklektionerna kommer vi använda oss av följande arbetssätt:

 • Unison sång från olika genrer
 • Rörelsesånger
 • Enkel sång i kanon
 • Enkel dramatisering av sånger
 • Danslekar
 • Spel på instrument 
 • Pulsövningar (takt, rytm)

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma följande:

 • Hur du deltar i sång och spel tillsammans med andra.
 • Hur du imiterar rörelser, rytmer och toner.
 • Hur du kan redogöra för vad några av de vanligaste musikintrumenten låter och heter.
 • Hur väl du kan samtala och resonera kring vad du upplever i olika musikupplevelser.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: