Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkutveckling Gullvivan

Skapad 2016-09-27 14:20 i Pysslingen Förskolor Solängen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
Syftet är att varje barn ska ges möjlighet att utveckla sitt ordförråd samt väcka intresse för bilder, skriftspråk och förmågan att leka med ord. Alla barn ska ges möjlighet att träna sin förmåga att samtala och återberätta med egna ord.

Innehåll

Strävansmål

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.
 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

VAD ska utvecklas/utmanas?

 • Varje barn ska utmanas i att utveckla intresse för bild och text
 • Varje barn ska utmanas att leka med ord
 • Varje barn ska ges möjlighet att utveckla sitt ordförråd 
 • Varje barn ska ges möjlighet att samtala och återberätta 
 • Varje barn ska ges möjlighet att utveckla intresse för skriftspråk 

 

Genomförande/HUR

Vem/vilka:

För att barnen ska kunna utmanas i sin proximala utvecklingszon kommer arbetet ske i små grupper på ca 5 barn och 1 pedagog. Högläsning i helgrupp, 16 barn och 1 pedagog, kommer också ske. 

2 barn i taget kommer att gå med 1 pedagog till biblioteket oh låna varsin bok som de sedan får ta hem och läsa med familjen. Veckan därpå får barnet redovisa sin bok i mindre grupp. Där efter läser pedagogen boken högt för alla. 

Förberedelser:

 • Planera in biblioteksbesök
 • Plocka fram sagoböcker
 • Planera in diskussionsforum för och med barnen. 

 

Aktiviteter:

 • Biblioteksbesök där barnen ges möjlighet att titta i böcker samt låna hem en favoritbok. 
 • Högläsning i stor grupp efter vilan
 • Högläsning i mindre grupp i samband med olika projekt
 • Diskussioner i små grupper men även i helgrupp

Efterarbete:

Genom att samtala och återberätta kring tidigare böcker och diskussioner ges barnen möjlighet att reflektera över sitt lärande. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: