Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd åk 4

Skapad 2016-09-27 14:26 i Högadalsskolan Härryda
Grundskola 4 Slöjd
Fantasi, färg och form i en värld av trä och textil.

Innehåll

 

Under läsåret kommer vi att arbeta med förmågorna;

 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • tolka slöjdföremålets estetiska ock kulturella uttryck. 

 

Vi arbetar med enkla hantverkstekniker och går igenom namn på de redskap,verktyg och material som vi använder. 
Hur en idé blir ett föremål genom att skissa och formge det vi tänkt att tillverka, arbetar vi tillsammans med. 
Vi gör skissövningar, diskuterar tillsammans för att få inspiration. 

 

 

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta i grupper och diskutera oss fram till hur våra föremål skall se ut.

Tillsammans hjälps grupperna åt att räkna, mäta och inspirera varandra.

Varje elev tillverkar sedan ett eget föremål efter sin skiss.

Efter varje arbetsområde presenterar eleverna sitt arbete, vilka material, tekniker och redskap de använt. Vi repeterar namn de begrepp vi lärt och utvärderar vår arbetsinsats.

 

Vad ska vi lära?

Materialens egenskaper och användningsområden,

Redskap och maskiner, namn och hur de används.

Att använda skisser och beskrivningar och mäta och räkna ut materialmängd.

Hur färg och form påverkar föremålets uttryck.

Elevinflytande

Du väljer hur du vill att dina föremål ska se ut, i färg och form.

Du väljer material, redskap och maskiner som passar för ditt arbete. 

Bedömning

Användning av begrepp.

Användning av maskiner och verktyg.

Hur instruktioner följts och använts . 

Arbetet med formgivning och färgsättning.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: