Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Addition och subtraktion

Skapad 2016-09-27 15:11 i Förberedelseenheten Uppsala
Addition och subtraktion, likhetstecknets betydelse, överslagsräkning, algoritmer, mattelagar och problemlösning.
Grundskola 4 – 9 Matematik
Vi ska jobba med addition och subtraktion, likhetstecknets betydelse, överslagsräkning, algoritmer, mattelagar och problemlösning.

Innehåll

Addition och subtraktion

 

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
 • föra och följa matematiska resonemang, och 
 • föra matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

 • Rationella tal och deras egenskaper.
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal vid överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Till dig som elev

Du ska:

 • bli säker på uträkningar i addition och subtraktion (algoritm- uppställning)
 • kunna använda matematiska begreppen, (addition, addera, summa, likhetstecknet, subtraktion, subtrahera, skillnad, differens).
 • lära dig att välja och använda lämplig räknesätt till olika problemuppgifter.
 • Förstå likhetstecknets betydelse.
 • kunna överslagsräkna.
 • känna till att det finns mattelagar.

Undervisning

*Vi kommer att ha gemensamma genomgångar där vi räknar gemensamt samt diskutera för och nackdelar med olika räknemetoder.

*Vi kommer att träna huvudräkning på olika sätt, tex, matteappar, stenciler, spel och läxor

* Vi kommer prata strategier för hur man kan tänka kring läsuppgifter. Göra uppgifter tillsammans och jämföra hur vi löste dem.

* Vi kommer att räkna enskilt med givna uppgifter.

Bedömning

Underlag för bedömning kommer:

 • att ske under kontinuerliga gemensamma samtal.
 • vara skriftliga redovisningar.
 • att inhämtas vid problemlösningsaktiviteter.
 • Vara diagnoser och prov.

 

Uppgifter

 • prov vecka 14

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: