Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2016-09-27 15:24 i Vallåsskolan Halmstad
Forntiden åk 3
Grundskola 3 Svenska SO (år 1-3) Bild Svenska som andraspråk
Under det här temat kommer du att lära dig om hur vardagen kunde se ut för människorna på stenåldern, bronsåldern och järnåldern och jämföra med hur vi lever idag.

Innehåll

Till eleverna

Syfte: 

 • Syfte - Samhällskunskap reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Syfte - Historia använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

Målet med arbetet är att:

 • kunna ange samt tidsordna senaste istiden, jägarstenåldern, bondestenåldern, bronsåldern och järnåldern
 • kunna beskriva och jämföra människornas bostäder, mat, kläder, redskap, vapen och gravar under de olika tidsåldrarna under forntiden
 • kunna reflektera kring hur livet skiljer sig idag från livet under forntiden
 • kunna läsa och förstå enkla faktatexter och använda dig av innehållet till att svara på frågor samt skriva egna texter

Förmågor som tränas:

kommunikativ förmåga. resonemangsförmåga, begreppslig förmåga, analysförmåga

 

Under arbetets gång kommer vi att:

 • läsa faktatexter och svara på frågor.
 • skriva egna faktatexter.
 • titta på filmer och sammanfatta det väsentliga innehållet.
 • I det praktiskt/estetiska arbetet kommer du att uttrycka och fördjupa dina kunskaper genom skapande uppgifter..

Du kommer redovisa ditt arbete genom:

 • Du ska kunna berätta enkelt om begreppen jägarstenålder, bondestenålder, bronsålder, järnålder.
 • Du ska kunna sätta ut de olika tidsåldrarna på en tidslinje.
 • Du ska ge exempel på hur människor levde under forntiden.

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • läsa och förstå faktatexter som handlar om forntiden och använda dig av innehållet
 • beskriva och förklara forntiden med egna ord och bilder
 • skriva egna faktatexter
 • vara aktiv vid genomgångar, gemensamma diskussioner och i det praktiskt/ estetiska arbetet

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: