Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen

Skapad 2016-09-27 15:24 i Förskolan Lägerhöjden Vaxholm Stad
Barngrupp, ålder och antal barn: Beskrivning av tema/projekt – vad är det vi har fokus på?
Förskola
Vi har sett att barnen är intresserade av vad som finns i skogen, vilka bor i skogen? Vart ska vi börja?

Innehåll

Varför?

Vi har varit i skogen under många veckor nu i det fina vädret, det finns mycket att utforska. Hittills har vi utforskat mattematik men upptäckt att barnen tittar efter djurspår och djur också. Kanske vårt intresse också smittat av sig. Vi pratar gärna om djur. En dag lekte vi en igelkottslek, där man gömmer igelkottar och letar reda på dem. Vi frågade barnen om de ville veta något speciellt om igelkottarna?

Ja det ville de absolut!

Hur?

Barnen gav oss många förslag vad de ville veta,- Vad äter igelkottar? - Vart sover de? Var bor de? - Hur ser deras ungar ut? -Hur gör de när de fäller ut deras taggar? Hur gamla blir de? Vilka är igelkottarna rädda för? Hur stor är igelkotten?

Vi satte oss tillsammans med barnen och gjorde en "mind map" och kopplade upp ipad på vår projektor för att alla skulle se bilder och om vi kunde få svar på några av våra frågor.

När?

Vi kommer att skapa utrymme under veckan för detta projekt, samt att varje måndag förmiddag går vi till skogen för att utforska nya saker och de saker vi vill ta reda på.

Vi har med ipad och tar bilder som vi tittar på tillsammans och utvärderar på väggen med hjälp av projektorn varje torsdag. Vad har vi lärt oss? Tycker vi att vi är klara, eller vill vi veta något mer om skogen om något annat djur än igelkott som vi börjat med?

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra i det pedagogiska arbetet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att resultat av dokumentation, uppföljningar och utvärderingar i det systematiska kvalitetsarbetet används för att utveckla förskolans kvalitet och därmed barns möjligheter till utveckling och lärande.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla
  Lpfö98 Rev. 2016
 • barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: