👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati och val

Skapad 2016-09-27 15:25 i Borlänge
Vi lär oss om demokrati och beslutsfattande samt hur olika val går till. Vi tittar närmare på vad en kommun är och hur den fungerar.
Grundskola 5 – 6 Samhällskunskap
Vad menas med demokrati? Vad innebär motsatsen, diktatur? Hur går det till i olika val. Vad är en kommun och vad innebär det? Det är några frågor som vi ska hitta svar på under det här arbetsområdet.

Innehåll

Syfte med arbetsområdet.

Ur Lgr 11 - läroplanen.

Centralt innehåll som arbetsområdet berör.

Från Lgr 11- läroplanen.

Så här kommer vi att arbeta.

Vi kommer att läsa i Puls Samhällskunskap. Du kommer att arbeta med olika uppgifter enskilt eller tillsammans med andra. Du kommer att vara med i diskussioner i klassen. Du kommer att se filmer, bl a serien "Dröm om demokrati". Området avslutas med ett skriftligt prov.

Det här bedömer jag.

Jag bedömer hur du kan föra resonemang om hur demokratiska värden och principer hör ihop med vår vardag i skolan.

Jag bedömer hur du utifrån ett givet exempel kan resonera om hur personer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer.

Jag bedömer hur du kan resonera om vad som kan begränsa människors möjligheter att påverka.

Jag bedömer hur bra du kan använda begrepp.

Arbetstid för området.

Vi arbetar med samhällskunskap ungefär fram till höstlovet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Demokrati och val

Demokrati

Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
Du har...
Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Eleven har goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra utvecklade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Eleven har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Du har...
Diskutera på ett enkelt sätt hur människor och grupper kan påverka beslut på olika nivåer. Du kan på ett enkelt sätt diskutera saker som minskar människors möjligheter att påverka.
Diskutera på ett utvecklat sätt hur människor och grupper kan påverka beslut på olika nivåer. Du kan på ett utvecklat sätt diskutera saker som minskar människors möjligheter att påverka.
Diskutera på ett välutvecklat sätt hur människor och grupper kan påverka beslut på olika nivåer. Du kan på ett välutvecklat sätt diskutera saker som minskar människors möjligheter att påverka.