Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion: Buddhism ht16

Skapad 2016-09-27 15:31 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Buddhismen och etiska modeller

Innehåll

 

Konkretiserade mål

Du kommer att arbeta med förmågan att:

- resonera kring buddhismens centrala tankegångar
- resonera kring buddhismens betydelse för människors liv/identitet och samhälle, samt analysera urkunder.

Undervisningen

Vi kommer att arbeta med:

 • genomgångar och lärobokstexter för att lära oss grunderna i buddhismen. Eleverna tränar genom att skriva egna texter och sammanfattningarna. . 
 • Kortare muntliga presentationer för att sprida kunskap kring de olika inriktningarna 
 • öva att analysera urkunder
 • Slutuppgift: analysera urkunder och använda etiska modeller

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

- visa kunskaper om religionen. Jag kommer att titta på dina resonemang kring centrala budskapet, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom buddhismen. 

 
- resonera kring religioners betydelse för människor och hur du kopplar urkunder till Buddhismens budskap.

- använda etiska modeller

 

När du skriver och för olika typer av resonemang är det viktigt att du tänker på:

Bredd Hur stor del av innehållet du får med, men även att det finns en bra balans mellan helhet och detaljer. 

Djup Din förmåga att skriva utvecklade/tydliga förklaringar, att förtydliga med hjälp av exempel, och att "vända och vrida" på frågor som du resonerar kring. Att han resonemangskedjor i fler led. 

Resonemangen måste vara underbyggda med fakta/ha stöd i fakta.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
  Re  7-9
 • Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 9
 • Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 9

Matriser

Re
SO

------>
------>
------>
Kunskaper
Dina kunskaper om centrala tankegångar, urkunder och hur det hänger ihop med utövandet av buddhism.
Du har grundläggande kunskaper om buddhismen. Du beskriver centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionen.
Du har goda kunskaper om buddhismen. Du visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionen.
Du har mycket goda kunskaper om buddhismen. Du visar det genom att förklarar och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionen.
Resonera och dra slutsatser
Du funderar och resonerar kring religionens betydelse för människors liv
Du kan också föra enkla resonemang om hur identiteter kan formas av religioner på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Du kan också föra utvecklade resonemang om hur identiteter kan formas av religioner på ett sätt som för resonemanget framåt.
Du kan också föra välutvecklade resonemang om hur identiteter kan formas av religioner på ett sätt på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Använda etiska modeller
Du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar genom att föra enkla resonemang och göra någon värdering. Du använder de etiska modellerna på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och genom att föra utvecklade resonemang. Du gör värderingar och använder de etiska modellerna på ett fungerande sätt.
Du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och genom att föra utvecklade resonemang. Du gör värderingar och använder de etiska modellerna på ett fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: