Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gemensam sångsamling för Maskrosen och Tussilagon

Skapad 2016-09-27 16:48 i Pysslingen Förskolor Solängen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
Syftet med att ha en gemensam sångsamling innebär att vi vill påbörja vårt samarbete mellan avdelningarna stegvis. Vi vill skapa en rolig och glad atmosfär tillsammans.

Innehåll

Strävansmål:

  • Att barnen får uppleva en glad och rolig social gemenskap genom sång och dans.
  • Att barnen ska få utveckla sin förmåga att leka med ord och utveckla ett nyanserat talspråk

VAD ska utvecklas/utmanas?

Genom våra sångsamlingar vill vi att barnen ska få utveckla det sociala samspelet och få en Vi-känsla enligt Firo och utveckla deras kommunikativa förmåga genom sång och dans.

 

 

 

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

Avdelningarna Maskrosen och Tussilagon kommer varje vecka träffas för en rolig och gemensam sångsamling. Vi kommer att turas om att träffas på varandras avdelningar.

Förberedelser:

Vi kommer att använda oss utav olika material när vi presenterar sångerna för barnen.

Aktiviteter:

Genom våra sångsamlingar vill vi att barnen ska få utveckla det sociala samspelet och få en Vi-känsla enligt Firo och utveckla deras kommunikativa förmåga genom sång och dans.

 

Efterarbete:

Vi kommer tillsammans med barnen dokumentera och reflektera över våra sångsamlingar.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: