Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skolfotot

Skapad 2016-09-27 17:58 i Björklinge skola Uppsala
Vi läser skolfotot och bearbetar det lästa utifrån läsfixarna.
Grundskola 4 Svenska
Vi läser Skolfotot och bearbetar det lästa utifrån läsfixarna.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområdet:

Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll

 • Sv  4-6 Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6 Läsa och skriva  Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
 • Sv  4-6 Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6 Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.

 

Kunskapskrav

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.

 • Sv  E 6 Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv  E 6 Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
 • Sv  E 6 Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
 • Sv  E 6 I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
 • Sv  E 6 Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Konkretisering av kunskapskraven

Konkreta mål: Du ska kunna: 

 • läsa med bättre flyt både högt och tyst 
 • läsa med bra hastighet 
 • läsa högt med melodi/intonation
 • övervaka din läsförståelse genom att stanna upp och sammanfatta vad du läst (cowboyen)
 • övervaka din läsförståelse genom att förutspå och motivera dina förutsägelser/gissningar med ledtrådar/bevis som du funnit i den text du tidigare läst (spågumman) 
 • öva att svara på frågor på olika nivåer: på ytan, under ytan/mellan raderna, på djupet
 • göra textkopplingar till egna erfarenheter, andra texter eller till omvärlden 
 • övervaka din läsförståelse genom att reda ut oklarheter som att inte förstå ord och uttryck (detektiven) 
 • övervaka din läsförståelse genom att ställa frågor som jag söker svar på under tiden jag läser (reportern) 
 • övervaka min läsförståelse genom att måla upp inre bilder (konstnären)
 • i skrift sammanfatta och förutspå texter så andra förstår vad du skriver 
 • skriva texterna med lämplig struktur
 • använda vanliga skrivregler som stor bokstav och punkt, skriva hela meningar 
 • skriva tydligt så andra kan läsa och tyda vad du skrivit 
 • ge och ta respons genom two stars and a wish 
 • samtala om era sammanfattningar och förutsägelser i grupp 

Undervisning och bedömning

Din kunskap och förståelse kommer att bedömas i de skriftliga arbeten du gör samt de samtal du är med i. Du kommer också bli bedömd i hur aktiv och delaktig du är i den lilla gruppen och i den stora gruppen. Vi bedömer det som står i de konkreta målen som du kan visa upp varje vecka under arbetets gång. Vi kommer se om du utmanar dig själv för att utvecklas positivt och om du tar till dig respons från kamrater och oss läraren. Du kommer även bli bedömd i hur långt du kommit i den läsutveckling. 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: