Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekosystem och näringskedjor år 5-6

Skapad 2016-09-27 20:41 i Harbo skola F-6 Heby
Vi arbetar med att förstå att allt i naturen hänger ihop. Vi lär om ekosystem, näringskedjor, näringsvävar och fotosyntesen. Hållbar utveckling vad betyder det?
Grundskola 4 – 6 Kemi Biologi
Ekosystem är ett stycke natur och allt som finns där. Alla växter, djur och allt annat levande ingår i ekosystemet. Även marken, luften, vattnet och allt annat som djur och växter använder för att leva är en del av ekosystemet. Vad är en näringskedja och hur hänger de ihop? Vad är fotosyntes?

Innehåll

3. Konkretiserade mål:

 

 • Kunna beskriva vad fotosyntesen.
 • Hur energi rör sig i näringskedjor.
 • Kunna ge förslag på en näringskedja.
 • Kunna ge exempel på ekosystem.
 • Kännedom om hållbar utveckling
 •  Kunna de olika delarna av en blomma

1. Övergripande mål:

Utbildningen ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.

4. Bedömning:

Kommer att bedöma din förmåga att:

 • Förklara och se hur fotosyntesen fungerar.
 • Använda dig av viktiga begrepp inom ämnet. Såsom fotosyntes, energi, näringskedjor, näringsväv, ekosystem, arter. 
 • Resonera och komma med egna åsikter och förslag vid diskussioner och genomgångar. Följa, förstå och delta i diskussioner.
 • Utföra fältstudier
 • Resonera kring betydelsen hållbar utveckling.
 •  Berätta om hur pollinering fungerar och hur olika fröer sprids

5. Undervisning:

 • Vi arbetar med att läsa och svara på frågor.
 • Vi kommer att titta på filmer.
 • Vi kommer att tillsammans diskutera och fundera över bland annat ekosystem, arter, näringskedjor, näringsvävar.
 • Bygga ett ekosystem
 • Naturskolan på besök, ute lektioner om hållbar utveckling

6. Tillämpningsuppgift:

Vid den sista diskussionen får ni visa att ni förstår vad vi har arbetat med genom att vara aktiva i samtalet.  Avslutas med ett skriftligt prov.

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Vi kommer främst att arbeta med området under veckorna 35-38.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  E 6

Matriser

Bi Ke
2011 Biologi åk 6

E
C
A
Natur och samhälle
 • Bi  4-6
 • Bi  4-6
Du kan på ett enkelt sätt följa, förstå och delta i samtal och diskussioner kring hållbar utveckling, människan beroende av och påverkan av naturen.
Du kan på ett utvecklat sätt följa, förstå och delta i samtal och diskussioner kring hållbar utveckling, människan beroende av och påverkan av naturen.
Du kan på ett välutvecklat sätt följa, förstå och delta i samtal och diskussioner kring hållbar utveckling, människan beroende av och påverkan av naturen.
Natur och samhälle
 • Bi  4-6
 • Ke  4-6
Du kan på ett enkelt sätt förklara de grundläggande ekologiska termerna: producent, konsument, nedbrytare, näringskedja och ekosystem. På ett enkelt sätt beskriva fotosyntesen. Hur ett ekosystem i (miniatyr fungerar).
Du kan på ett utvecklat sätt förklara de grundläggande ekologiska termerna: producent, konsument, nedbrytare, näringskedja och ekosystem. På ett enkelt sätt beskriva fotosyntesen. Hur ett ekosystem i (miniatyr fungerar).
Du kan på ett välutvecklat sätt förklara de grundläggande ekologiska termerna: producent, konsument, nedbrytare, näringskedja och ekosystem. På ett enkelt sätt beskriva fotosyntesen. Hur ett ekosystem i (miniatyr fungerar).
Natur
Blommans delar
 • Bi  4-6
Du visar att du har grundläggande förståelse för hur en blomma är uppbyggd och kan namnge några delar.
Du visar att du har god förståelse för blommans delar och kan namnge de flesta som vi har pratat om.
Du visar att du har mycket god förståelse för blommans delar och kan namnge alla delar vi pratat om.
Natur
Fröspridning och pollinering
 • Bi  4-6
Du visar att du har grundläggande förståelse för hur blommor pollineras och kan enkelt redogöra för hur frö sprids genom att ge exempel på ett sätt.
Du visar att du har god förståelse för hur blommor pollineras och kan på ett bra sätt redogöra för detta. Du kan redogöra för hur frö sprids och ge exempel på flera sätt som de kan spridas på.
Du visar att du har mycket god förståelse för hur blommor pollineras och kan redogöra för detta. Du kan redogöra för hur frön sprids och kan ge flera exempel på hur det kan gå till.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: