Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 5, läsåret 2016-2017

Skapad 2016-09-27 20:45 i Toltorpsskolan Mölndals Stad
Grundskola 5 Svenska
I ämnet svenska ska du bland annat träna på att uttrycka dig på olika sätt, både i tal och skrift. Du kommer också att få träna på att läsa olika typer av texter och kunna förstå och återberätta innehållet i dem.

Vi tränar på olika muntliga uppgifter och redovisningar.

Vi kommer att arbeta i olika teman, där innehållet är viktigt. Utifrån det ska du få träna dig och utveckla dina färdigheter, kunskaper och förmågor.

Vi arbetar bland annat med läroböckerna Prima svenska och Klara Svenskan.

Innehåll

Syfte

 (Lgr 11)

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll, se nedan.

Arbetssätt / metod

 • Läsa texter i böcker, i tidningar och på internet.
 • Samtala om och diskutera texter och innehåll. 
 • Skriva texter för hand och på Ipad.
 • Använda filmer och media för att lära och samtala kring.
 • Enskilt arbete, pararbete och arbete i grupp.
 • Genomgångar.

 Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att

 • läsa och förstå olika slags texter 
 • skriva olika slags texter
 • meningsbyggnad
 • delta i samtal och diskussioner
 • muntligt berätta och redovisa
 • värdera källor
 • ge och ta emot respons
 • kunna samtala om bilder

Uppgifter

 • Bokrecension

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Svenska år 5, läsåret 2016-2017

Läsa och förstå

Otillräckliga kunskaper
Tillräckliga kunskaper
Mer än tillräckliga kunskaper
Läsa en berättande text.
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
Du läser en text med flyt och förstår texten i stora drag. Du kan göra en enkel sammanfattning av det du läst.
Du läser en text med gott flyt och förstår även detaljer och det som står mellan raderna. Du kan göra en tydlig sammanfattning av det du läst.
Läsa en förklarande eller instruerande text.
 • Sv  E 6
Du läser och förstår texten och kan återberätta vad du ska göra.
Du läser och förstår texten i sin helhet och kan följa instruktionen med gott resultat.
Läsa och tolka budskap i texter.
 • Sv  E 6
Du kan läsa text och förstå ganska bra vad budskapet är. Du kan samtala om det du läst och förstått. Du kan svara på innehållsfrågor.
Du kan läsa text och lätt förstå och diskutera budskapet. Du kan svara på olika slags frågor.

Skriva och producera texter

Otillräckliga kunskaper
Tillräckliga kunskaper
Mer än tillräckliga kunskaper
Skriva en berättande text.
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
Du kan skriva en berättande text med tydlig inledning, handling och avslutning. Du har enkla gestaltande beskrivningar. Texten är disponerad i stycken.
Du kan skriva en berättande text med tydlig handling och struktur. Du skriver med gestaltande beskrivningar. Texten är disponerad i stycken och har god stavning och varierad meningsbyggnad.
Skriva en beskrivande text.
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
Du kan skriva en beskrivande text så att man tydligt förstår.
Du kan skriva en beskrivande text med tydlighet och med språklig säkerhet och variation. Texten du skriver är indelad i stycken och har tydliga rubriker.
Skriva en argumenterande text.
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
Du kan skriva en argumenterande text med tydligt innehåll. Dina argument är tydliga och lätta att förstå. Du anpassar texten till mottagaren.
Du kan skriva en argumenterande text med tydligt innehåll. Du strukturerar din text så att argumenten tydligt framgår. Du skriver med språklig säkerhet och variation. Du anpassar texten till mottagaren.
Skriva en recension.
 • Sv  E 6
Du kan skriva en enkel recension om något du upplevt, t.ex. en bok du läst, en film eller teaterpjäs du sett.
Du kan skriva en recension om något du upplevt, t.ex en bok du läst, en film eller teaterpjäs du sett. Du skriver tydligt och med ett visst kritiskt tänkande.
Söka och sammanställa information / skriva en faktatext.
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
Du kan söka efter information i böcker och på internet och sedan skriva en enkel faktatext med tydligt innehåll. Du använder några ämnesspecifika ord och begrepp. Du disponerar texten i stycken med rubriker.
Du kan söka efter information ur flera källor och sedan skriva en längre faktatext med tydligt innehåll och struktur. Du disponerar texten i stycken med rubriker. Du använder många ämnesspecifika ord och begrepp. Du skriver med varierad meningsbyggnad.
Språkbruk.
 • Sv  E 6
Du stavar ganska bra och skriver texter med läslig handstil. Du använder stor bokstav och skiljetecken på rätt sätt.
Du stavar rätt i texter du skriver och du har en tydlig handstil. Du skriver korrekta meningar och använder olika slags skiljetecken.
Kombinera text och bild.
 • Sv  E 6
Du kan kombinera en bild med den text du skrivit så att det blir tydligare och mer levande.
Du kan kombinera bilder med texter du skriver så att de tillsammans blir tydliga i det budskap du vill ha fram.

Samtala och berätta

Otillräckliga kunskaper
Tillräckliga kunskaper
Mer än tillräckliga kunskaper
Berätta muntligt.
 • Sv  E 6
Du kan redovisa olika uppgifter muntligt och har då förberett dig med stödord. Du använder ibland kroppsspråk, gester och någon bild för att förtydliga det du vill berätta om.
Du kan redovisa olika uppgifter muntligt så att det blir tydligt. Du har skrivit ner och förberett dig och använder stödord. Du använder ofta kroppsspråk, gester och bilder för att förstärka det du vill berätta om.
Framföra åsikter.
 • Sv  E 6
Du kan berätta om och framföra egna åsikter i samtal och diskussioner.
Du kan berätta om och framföra dina åsikter med tydlighet när vi samtalar och diskuterar.
Resonera och argumentera.
 • Sv  E 6
Du kan resonera om olika saker och du kan argumentera för dina åsikter. Du lyssnar på andra och ställer frågor.
Du kan resonera och argumentera i samtal och diskussioner. Du lyssnar och för samtalet framåt.

Respons och källkritik.

Otillräckliga kunskaper
Tillräckliga kunskaper
Mer än tillräckliga kunskaper
Värdera källor.
 • Sv  E 6
Du tänker och diskuterar om vad som kan vara sant när du hör något berättas, eller när du läser böcker och tidningar och på internet.
Du tänker alltid källkritiskt när du läser och hör om olika saker från böcker, tidningar och internet.
Ge och ta emot respons. Göra förbättringar.
 • Sv  E 6
Du kan ge en kamrat muntlig och skriftlig respons på vad hen har skrivit eller redovisat om. Du tar emot respons och ändrar i dina texter och redovisningar om du får goda råd.
Du kan ge tydlig och användbar muntlig och skriftlig respons till en kamrat på vad hen har skrivit eller redovisat om. Du tar emot respons och ändrar i dina texter och redovisningar så du får en ökad kvalitet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: