👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samling Prästkragen

Skapad 2016-09-28 08:50 i Pysslingen Förskolor Riddarborgen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
Syftet med samling är att utvecklar en självständighet samt trygghet till sina egna förmågor, förmåga att fungera såväl enskilt som i grupp, kommunicera och reflektera tillsammans med varandra och respektera varandras åsikter.

Innehåll

Strävansmål:

Se kopplingar till läroplanen. 

VAD/VARFÖR?

Vi vill utveckla barnens förmågor att reflektera, diskutera och resonera med varandra. Utöver det vill vi utmana barnens språkliga kunskaper gällande såväl deras ordförråd som kommunikativa förmåga. Vi vill skapa delaktiga barn som vågar ta för sig och vara en del av vardagen. 

VEM?
Hela barngruppen. 

NÄR/HUR:

Morgonsamlingen klockan 9.00.
Samling med den tidiga pedagogen och alla barnen som kommit. Vi går igenom dagen, vilka barn är närvarande och vilka är frånvarande samt att vi sjunger kompissången. 

Lunchsamling 10.45
Samling med den tidiga (schemamässiga) pedagogen även här. 
Vi samlar oss efter aktiviteten på förmiddagen och läser en saga,sjunger eller leker en lek. En pedagog deltar på mattan på samlingen och en är ansvarig för att iordningställa lunchen tillsammans med 2 barn, sedan kommer dem in och berättar vad det blir för mat och säjer varsågoda. 

Mellanmålssamling 13.45
På mattan då tar vi en av våra fem överraskningspåsar på väggen, detta kan vara känselpåse, sånger, hunden och benet, kims lek eller sagostund. Barnen får här ett överrasknings moment kring vilken aktivitet det blir och skapar en nyfikenhet. 

Aktiviteter:
Aktiviteterna kan vara varierande eftersom vi vill hålla detta moment levande för att hålla barnens nyfikenhet vid liv. Dock har vi bestämda moment såsom sånger, sagoläsning, 

 

Förberedelser:
När det gäller samlingarna är det viktigt att ha aktiviteten för dagen klar när man sätter sig på mattan. Antingen arbetar vi med överraskningspåsarna då är det viktigt att allt innehåll som behövs finns i dom eller så har vi ett förutbestämt tema med samlingen. 

Efterarbete:

Vi går efter vår checkpoint igenom hurvida samlingarna fungerar eller inte, vi utvecklar vad vi erbjuder barnen på samlingarna och diskuterar om vi kan göra något annorlunda. Vi känner av barnens nuvarande utvecklingszoner och kan efter dessa anpassa samlingarna med hjälp av tidigare reflektioner. 

 

Reflektion:
14/2-2017
Vi kan konstatera att samlingarna under perioder fungerar väldigt bra men nu på senare tid har blivit lite ostrukturerade. Vi måste komma tillbaka till grunderna och få in det systematiska tänket för att kunna utvecklas tillsammans med barngruppen. Vi vill utveckla innehållet i våra samlingar samt strukturera upp vem utav oss pedagoger som gör vad.  

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016