Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 4 Magic 4 chapter 1-10.

Skapad 2016-09-28 09:13 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Vi kommer att använda oss av Magic 4 under höstterminen och vårterminen.
Grundskola 4 Engelska

Innehåll

Planeringens koppling till läroplanen

Syfte & Förmågor att utveckla

Centralt innehåll

Undervisningen (Konkretisering av läroplan)

Undervisningen planeras ihop med eleverna utifrån deras förkunskaper!

Du kommer att få undervisning om... (Vad?)

Siffror (1-20), färgord, sport-och fritidsord, klassrumsord, möbler och inredning, frukostord, tidsord, familjeord, händelseord(verb) samt olika länder. Grammatik: am, are, is, I can-I can´t,  prepositioner, have-has, have got-haven´t got, time, cat-cats.

I undervisningen kommer vi att... (Hur?)

Du kommer att få lära dig ord och uttryck muntligt och skriftligt. Du kommer att få lyssna på, läsa och översätta texter.
Du ska få träna på att presentera dig och din familj, beskriva ditt utseende, berätta vad du kan och inte kan göra samt vad du gillar mm
Vi kommer att öva enkla dialoger där du får möjlighet att ställa frågor till en kamrat och svara enligt ett givet mönster.

Bedömning

Redovisningssätt planeras ihop med eleverna utifrån deras förkunskaper!

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt:

Skriftliga glosförhör varje vecka.
Läsa och översätta text varje vecka.
Svara på frågor om texten.
Svara på frågor till hörövningar.
Aktivt delta i samtal och dialoger.
Skriftligt test efter kapitel 10.

Följande kommer att bedömas:

Se matris!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6

Matriser

En
Ämnesmatris - Engelska 4-6 Lgr11

Räkna från o - 20
Kan förstå när engelskspråkig person säger samt uttala själv
Kan förstå när engelskspråkig person säger, uttala själv samt stava till.
Plural - Singular
Kan förstå när engelskspråkig person säger samt uttala själv
Kan förstå när engelskspråkig person säger, uttala själv samt stava till.
Have/Has
Kan till stor del skilja på när det ska vara vilket.
Presens/nutid av verb
Kan till stor del skilja på när det ska vara ett s efter verbet eller inte.
Have got/haven´t got
Kan förstå när engelskspråkig person säger samt uttala själv
Kan förstå när engelskspråkig person säger, uttala själv samt stava till.
Familjeord
Kan förstå när engelskspråkig person säger samt uttala själv
Kan förstå när engelskspråkig person säger, uttala själv samt stava till.
Klockan
Kan hel och halvtimme
Kan hel, halvtimme, kvart i samt kvart över.
Prepositioner
Kunna de vanligaste propositionerna såsom; Under,on,beside,behind,in front of och in.
Ordförråd
Kan förstå när engelskspråkig person säger samt uttala själv
Kan förstå när engelskspråkig person säger, uttala själv samt stava till.
There is /There are
Kan skilja på när det ska vara vilket.
Kan förstå och skilja på när engelskspråkig person säger ; There is och there are samt stava korrekt.
Yes I can/No I can´t
Kan förstå när engelskspråkig person säger samt uttala själv
Kan förstå när engelskspråkig person säger, uttala själv samt stava korrekt.
Färger
Kan förstå när engelskspråkig person säger samt uttala själv
Kan förstå när engelskspråkig person säger, uttala själv samt stava korrekt.
Am/Is/Are
Kan till viss del skilja på när det ska vara vilket.
Har nästan alltid rätt.
Kännedom om några länder som är engelskspråkiga
Kan förstå när engelskspråkig person säger olika länder, kan berätta själv samt skriva.
Kan förstå när engelskspråkig person säger olika länder, kan berätta själv, skriva samt stava det mesta rätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: