👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hemkunskap: Mellanmål; läsåret 16/17

Skapad 2016-09-28 09:20 i Öjersjö Storegård 5-9 Partille
Hem- och konsumentkunskap grundsärskolan år 4-6
Grundsärskola 4 – 6 Hem- och konsumentkunskap
Vi kommer bland annat att lära oss om viktiga grunder i kök, hem och närmiljön.

Innehåll

Detta ska du lära dig  

Detta ska du lära dig

Du ska få lära dig:

- Matlagning: Enkla metoder för att tillaga eller baka ett mellanmål, både på egen hand och tillsammans med en klasskamrat.

- Livsmedel: Namn, användningsområde, utseende, förvaring etc.

- Kost och hälsa: Dygnets måltider och deras betydelse för hälsan, olika näringsämnen, människors olika näringsbehov, etc.

- Vardagliga arbetsuppgifter: Dukning, diskning, hygien kring måltiden samt sophantering och återvinning.

- Konsumtion: Dyr och billig mat, planering av inköp.

- Miljö: Miljömärkning, ursprungsland etc.

- Mattraditioner: Matseder nu och förr, säsongsmat

- Samarbete

- Planering

- Skolcafé: Planering, försäljning, priser, bakning etc

Klara Hellberg; Hem- och konsumentkunskapslärare/ förskollärare 2015

Detta ska vi arbeta med

Arbetssätt:

Vi kommer ha hemkunskap en gång i veckan i skolans gemensamma hemkunskapssal. Under lektionen varvar vi praktiskt köksarbete, teoretiska arbetsuppgifter, gemensamma genomgångar och diskussioner. Utöver köksarbetet kommer arbetssättet bestå av bland annat filmvisning, stenciluppgifter och pyssel.

Undervisningen sker muntligt och med text, bild och tydliggörande text- och symbolbilder (SymWriter). I salen finns personal som ger stöd utöver hem- och konsumentkunskapsläraren.

Arbetsområde:

- Mellanmål

            

- Matlagning: Enkla metoder för att tillaga eller baka ett mellanmål, både på egen hand och tillsammans med en klasskamrat

- Följa recept och instruktioner.

- Städa, diska och hålla rent i köket.

- Säkerhet i köket och hantering av olika köksredskap.

- Duka och plocka undan från bordet.

- Känna igen och benämna olika livsmedel.

- Sambandet mellan mat och kroppens hälsa.

- Samarbeta med klasskamrat.

- Återvinning, sophantering och miljötänk.

- Mattraditioner: Säsongsmat

 

Detta ska vi arbeta med

Vi ska arbeta med viktiga grunder i köket för att kunna baka och tillaga ett mellanmål. Vi ska träna på att hitta i köket, använda olika mått och lära oss namnet på viktiga redskap och föremål i köket. Vi ska även arbeta med nyttig och onyttig mat; hur vi ska äta för att må bra. Vi kommer även beröra andra områden som förekommer i kursplanen, exempelvis miljö.

Arbetssätt: Vi kommer arbeta både praktiskt och teoretiskt skolans gemensamma hemkunskapssal. I arbetet ingår främst självständiga uppgifter men även samarbete med klasskamrater. Undervisningen sker dels muntligt med korta instruktioner samt med enkelt utformad text och bildstöld, ofta i symbolprogrammet SymWriter eller foton/illustrationer. Vid matlagning används visuella recept med tydliggörande bilder kombinerat med text och vid behov - utplacerade föremål, redskap och livsmedel. För de elever som önskar finns även recept med enbart text.

Kunskapskrav

Kunskapskraven bedöms utifrån läroplanen.

Detta bedöms

Det som bedöms är:

- arbetsprocess

- resultat

- utveckling

- förståelse

Du bedöms utifrån din individuella förmåga och förutsättningar.

 

Klara Hellberg; Hem- och konsumentkunskapslärare/ förskollärare 2017

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera måltider och tillaga mat för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet,
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling, och
  Hkk
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Recept och instruktioner samt hur de kan läsas och följas.
  Hkk  1-6
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  Hkk  1-6
 • Redskap och teknisk utrustning vid bakning, matlagning och måltider.
  Hkk  1-6
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  1-6
 • Samband mellan mat och hälsa.
  Hkk  1-6
 • Planering av varierade och balanserade måltider, till exempel hur måltiderna kan fördelas över en dag. Konsumtion och ekonomi
  Hkk  1-6
 • Återvinning. Miljösymboler och lokala regler.
  Hkk  1-6
 • Olika mattraditioner som är betydelsefulla för eleven, till exempel vid firande av högtider. Ämnesspecifika begrepp
  Hkk  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet hem- och konsumentkunskap för att till exempel samtala om konsumentfrågor och utvärdera arbetsprocesser.
  Hkk  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden.
  Hkk  E 6
 • I arbetet medverkar eleven i att använda redskap och livsmedel på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Hkk  E 6
 • Dessutom kan eleven bidra till resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och betydelsen av varierade och balanserade måltider.
  Hkk  E 6
 • Eleven kan medverka i att utföra vardagliga uppgifter i hemmet och anger egna förslag till lösningar på enkla praktiska problem.
  Hkk  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet och i utvärdering av arbetsprocesser.
  Hkk  E 6
 • Eleven kan på ett delvis fungerande sätt tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden.
  Hkk  C 6
 • I arbetet använder eleven redskap och livsmedel på ett säkert och delvis ändamålsenligt sätt.
  Hkk  C 6
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och betydelsen av varierande och balanserande måltider.
  Hkk  C 6
 • Eleven kan utföra vardagliga uppgifter i hemmet genom att pröva och välja handlingsalternativ som leder fram till delvis fungerande lösningar på enkla praktiska problem.
  Hkk  C 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet och i utvärdering av arbetsprocesser.
  Hkk  C 6
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden.
  Hkk  A 6
 • I arbetet använder eleven redskap och livsmedel på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Hkk  A 6
 • Dessutom kan eleven föra välutvecklade resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och betydelsen av varierande och balanserande måltider.
  Hkk  A 6
 • Eleven kan utföra vardagliga uppgifter i hemmet genom att pröva och välja handlingsalternativ som leder fram till väl fungerande lösningar på enkla praktiska problem.
  Hkk  A 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet och i utvärdering av arbetsprocesser.
  Hkk  A 6