Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instrumentkännedom åk 7

Skapad 2016-09-28 09:36 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Arbetsområde om instrumenten
Grundskola 7 – 9 Musik
UPPLÄGG Arbetet med instrumentkännedom kommer att bedrivas dels på lektioner, dels som hemarbete utifrån stencilmateriel och lyssningsexempel via Google classroom/CD. Vi läser arbetsområdet i åk 7 parallellt med att vi utvecklar förmågan att musicera i ensemble. På lektionerna lär vi oss om instrumentens indelning i huvudgrupperna sträng-, blås- och slaginstrument samt hur de är uppbyggda och bildar ton. Genom lyssningsexempel och videoklipp lär vi oss att urskilja och jämföra olika instruments klang och utseende. Vi diskuterar instrumentens funktion i olika genrer och sammanhang. Under lektionerna ges möjlighet att praktiskt prova olika instrument.

Innehåll

Mål:

- att känna igen olika instrument till utseendet
- att kunna urskilja instrument och instrumentgrupper vid lyssning
- att förstå hur instrumenten bildar ton och fungerar
- att förstå hur hur instrumenten används i olika genrer och sammanhang
- att förstå hur instrumenten har utvecklats och hur de har påverkat olika musikstilar

I arbetsområdet bedöms:

- i vilken mån du kan känna igen olika instrument till utseendet
- hur väl du kan urskilja olika instrument och instrumentgrupper genom lyssning
- på vilket sätt du kan redogöra för hur instrumenten bildar ton och hur de fungerar
- din förståelse av instrumentens användning i olika genrer och sammanhang
- hur du kan resonera kring instrumentens utveckling och deras påverkan på olika musikstilar

Uppgifter

 • Instrumentkännedom delkurs 1 och 2

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  Mu  7-9
 • Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.
  Mu  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
  Mu  E 9

Matriser

Mu
Formativ bedömningsmatris - MUSIK

På väg mot baskunskaper
Baskunskaper
Fördjupade kunskaper (uppnår baskunskaper
Höga kunskaper (uppnår fördjupade kunskaper)
1. Sjunga / Spela
Förmåga att sjunga i olika former och genrer. Spela ackord, melodi, slagverk och basstämma samt sjunga i olika musikaliska former och stilar.
Har ännu inte uppnått målet
Jag deltar i alla moment i sång och spel, tar mitt ansvar i gruppen samt byter ackord med visst flyt.
Jag kan spela och sjunga hela låtar och följer rytm och tonhöjd med säkerhet. Jag klarar av självständiga uppgifter i spellåtar.
Jag visar teknisk skicklighet och självständighet i sång och spel och tar solistiska uppgifter.
2. Lyssna / Reflektera
Lyssna till och reflektera över musikens roll i olika kulturer och tidsepoker
Har ännu inte uppnått målet
Jag kan enkelt beskriva musikens roll i olika kulturer och tidsepoker. Jag känner igen några musikstilar och stilbildare.
Jag kan reflektera över musikens roll i olika kulturer och tidsepoker. Jag kan identifiera betydelsefulla musikstilar och stilbildare.
Jag kan förklara samband, analysera och dra egna slutsatser om musikens roll i olika kulturer och tidsepoker. Jag är väl förtrogen med musikstilar och stilbildare.
3. Musikens verktyg
Instrumentkunskap, noter och symboler
Har ännu inte uppnått målet
Jag känner igen de vanligaste instrumenten och kan enkelt beskriva hur de används i olika sammanhang. Jag kan följa enkla musikaliska begrepp och symboler i sång och spel.
Jag kan förklara hur de vanligaste instrumenten fungerar. Jag förstår och kan använda mig av musikaliska begrepp och symboler i sång och spel.
Jag kan förklara och jämföra instrumentens tonbildning och funktion. Jag kan självständigt använda mig av musikaliska begrepp och symboler i sång och spel.
4. Skapa
Skapa musik och uttrycka egna musikaliska tankar och idéer
Har ännu inte uppnått målet
Jag deltar i enkelt musikskapande.
Jag kan uttrycka egna idéer i musikskapande.
Jag skapar musik på ett medvetet sätt med personligt uttryck.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: